Τρίτη
28 Ιουνίου

Κύρου, Ιωάννου, Παπίου, Παύλου και Μωϋσέως μαρτύρων

 

suriwtissa2017

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ