Δευτέρα
19 Απριλίου

Πανφουτίου ιερομάρτυρος

mhtr._28.10.15ΠΗΓΗ: Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ