Παρασκευή
5 Μαρτίου

Ευλαμπίου μαρτύρων, Αρχελάου, Ιωάννου, Μάρκου οσίου

Πηγή: Η ΑΛΗΘΕΙΑ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ