Κυριακή
24 Ιανουαρίου

Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Μακεδονίου

ΠΗΓΗ: Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ