ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 911/409/31.05.2021

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Μαΐου 2021

Μνήμη Ἑρμείου μάρτυρος

Πρωτ. 911 
Ἀριθμ.
Διεκπ. 409

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, στά πλαίσια τῆς μέριμνας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γιά τή νεολαία μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θά τελέσει τήν Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 10 Ἰουνίου καί ὥρα 7.00΄ μ.μ. στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας Ἱερά Παράκληση γιά φωτισμό καί ἐπιτυχία τῆς μαθητιώσας νεότητος, ἡ ὁποία θά προσέλθει τίς ἡμέρες αὐτές σέ Πανελλήνιες ἐξετάσεις γιά τήν εἰσαγωγή σέ Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί ἀναμένει τά παιδιά καί τούς γονεῖς γιά συμπροσευχή.

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι τῶν Ἱ. Ναῶν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς μαθητές καί μαθήτριες, προκειμένου νά προσέλθουν καί συμπροσευχηθοῦν, ἀναγνώσουν δέ τήν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν ἐπ’ἐκκλησίας κατά τάς Θ. Λειτουργίας τῆς 6ης, 9ης καί 10ης Ἰουνίου ἐ.ἔ..


Εκτύπωση   Email