ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Programma

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Καρδαμύλων εκθέτει σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στη θέση “ΜΑΡΜΑΡΟ“ του οικισμού Καρδαμύλων. έχει επιφάνεια 85,19 τμ από τα οποία 74,22 τμ είναι κύριος χώρος και 10,97 τμ είναι ημιυπαίθριος χώρος ισογείου και συνορεύει Βόρεια με ιδ. Δήμου Χίου, Νότια Ανατολικά και δυτικά με δημοτική οδό. Είναι ιδιοκτησία του Ι. Ναού δυνάμει του υπ αριθμ 3660/1951 συμβολαίου Δωρεάς Συμβολαιογράφου Καρδαμύλων Ιωάννου Βαλαντάση και του υπ αριθμόν 7717/1969 συμβολαίου ανταλλαγής του αυτού Συμβολαιογράφου νομίμως και των δύο καταγεγραμμένων στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρδαμύλων. Η σχετική απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου καθώς και οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας εγκρίθηκαν από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 2ας Μαρτίου 2022

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

1) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 (Γ’ Κυριακή των Νηστειών –της Σταυροπροσκυνήσεως) και από ώρας 11:30 πμ. έως ώρας 12:30μμ. ενώπιων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στην Ενοριακή Αίθουσα του Ι.Ναού τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά του covid 19. Σε περίπτωση κατά την οποία ἡ δημοπρασία αποβεί άγονος, εν συνόλω ή εν μέρει, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα από ώρας 12:30 μ.μ. έως 1:30 μμ. στον ίδιο χώρο. Παράταση του χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

2) Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού επαφίεται στην ελεύθερη κρίση της Εκκλησιαστικής επιτροπής η οποία εκφέρει τη γνώμη της για το σύμφορο ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

3) Ἡ δημοσίευση της δημοπρασίας και των όρων αυτής περιληπτικώς, θα γίνει :α0 στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, β) στην είσοδο του Καταστήματος ,γ)στην είσοδο της ενοριακής αίθουσας, δ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καρδαμύλων.

4) Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσφέρει ως εγγύηση το ποσό των 500,00 ευρώ. Το ποσό της εγγύησης κατατίθεται πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον Ταμία της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση εγγυητικής επιστολής τρίμηνης διάρκειας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή με κατάθεση τραπεζικής επιταγής που έχει εκδοθεί στο όνομα του Ιερού Ναού.

5) Η εγγυητική επιστολή πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ 2,3,4 του άνω Κανονισμού. Η εγγυητική επιστολή ή τα μετρητά επιστρέφονται στο τέλος του διαγωνισμού στους συμμετέχοντες εκτός από τον πλειοδότη στον οποίο επιστρέφεται κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή κατόπιν της μη εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

6) Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά.

7) Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 500,00 ευρώ (πεντακόσια ευρώ). Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2% του ελαχίστου ορίου που αναφέρθηκε ανωτέρω και κάθε νέα προσφορά θα είναι αυξημένη κατά 2% της προηγούμενης. Προσφορές μικρότερες του ελαχίστου ορίου δεν γίνονται δεκτές. Μετά την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων υπογράφει δίπλα στο ποσό που καταγράφεται στην κατάσταση προσφορών η οποία συμπληρώνεται από Μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

8) Προσφορές για λογαριασμό άλλου για να γίνονται δεκτές πρέπει να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο στα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής σχετική πληρεξουσιότης-εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ειδάλλως θεωρείται αμαχητί ο συμμετέχων ως πλειοδότης ατομικώς για τον εαυτό του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες το πληρεξούσιο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

9) Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας, ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, ή σε άρνηση του να προσκομίσει εγγύηση καλή εκτέλεσης των όρων της μίσθωσης καταπίπτει λόγω ποινικής ρήτρας η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ του Ι. Ναού, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη εντός 20 ημερών από της διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού ή από της λήξης της προθεσμίας υπογραφής του μισθωτηρίου στον οποίο δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος του Ι. Ναού να επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημιάς. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να καλέσει τον δεύτερο πλειοδότη για την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου με την τιμή της προσφοράς του προκειμένου να μη χάνεται χρόνος μίσθωσης.

10) Όλα τα έξοδα δημοπρασίας και δημοσιεύσεων βαρύνουν το μισθωτή και εξοφλούνται ταυτόχρονα με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.

11) Η μίσθωση θα είναι τριετής: θα αρχίσει με την υπογραφή του ιδ. συμφωνητικού μίσθωσης, η οποία θα γίνει εντός 15 ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος, και θα λήξει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του έτους 2025.

12) Με την υπογραφή του μισθωτηρίου παραδίδεται η χρήση του μισθίου και αρχίζει η υποχρέωση προς καταβολή του μισθώματος και η υποχρέωση τήρησης των λοιπών όρων της μίσθωσης.

13) Όλοι οι όροι της μισθωτικής σύμβασης είναι ουσιώδεις, η δε μη τήρηση έστω και ενός από αυτούς δημιουργεί νόμιμο λόγο αποβολής του μισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και ο μισθωτής αποβάλλεται από το μίσθιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

14) Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο πλειοδότης θα καταβάλει ποσό ίσο με μισθώματα δύο μηνών (ένα μίσθωμα ως εγγύηση και το μίσθωμα του πρώτου μήνα). Τα μισθώματα θα καταβάλλονται μηνιαίως.

15) Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολής του μισθώματος σε περίπτωση μη χρήσης του μισθίου.

16) Τον τελευταίο πλειοδότη - ενοικιαστή, βαρύνουν μονομερώς ολόκληρο το αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (ποσοστό 3,6%), όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση επί του ενοικίου (μηνιαίου μισθώματος), καθώς και κάθε φόρος ή τέλος που κατά συναλλακτικά ήθη καταβάλλονται από τους μισθωτές και συνεισπράτονται με τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ρεύμα, νερό) εκτός από τον ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα πληρώνεται από τον εκμισθωτή.

17) Ο Ι. Ναός δεν φέρει καμία απολύτως υποχρέωση για οποιεσδήποτε δαπάνες ούτε ευθύνεται για την πραγματική η νομική κατάσταση του μισθίου απέναντι στον μισθωτή καθώς θεωρείται ότι ο μισθωτής έλαβε γνώση της πραγματικής και νομικής του κατάστασης και επιβεβαιώνει την γνώση του με την υπογραφή του μισθωτηρίου και δεν δικαιούται γι αυτή την αιτία να καταγγείλει την μίσθωση ή να απαιτήσει μείωση του μισθώματος.

18) Ὁ μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το κατάστημα σε καλή κατάσταση και να επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αποδειχθεί ότι ἡ βλάβη οφείλεται στην κακή χρήση του μισθωτή, τα έξοδα της επισκευής τα αναλαμβάνει ο ίδιος.

19) Δεν μπορεί να φέρει μετατροπές ή προσθήκες στο μίσθιο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή. Οποιαδήποτε βελτίωση του μισθίου θα παραμείνει μετά την λήξη της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να προβεί σε αφαίρεση τους ή σε συμψηφισμό της αξίας τους με οποιαδήποτε άλλη χρηματική υποχρέωση του έναντι του Ι. Ναού.

20) Ὁ μισθωτής απαραίτητα πρέπει να τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολογήτου διατάραξης αυτής, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα για την διατήρηση αυτής.

21) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ἡ υπεκμίσθωσή του. Η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου με ή άνευ ανταλλάγματος δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης σε εταιρεία προσωπικής ή περιορισμένης ευθύνης η οποία θα συσταθεί με συμμετοχή του μισθωτή με τους ίδιους ισχύοντες όρους έναντι δε του Ι. Ναού θα ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο μισθωτής και η εταιρία προς την οποία παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου. Επιτρέπεται μια φορά η μεταβολή στα πρόσωπα της εταιρείας εκτός από τον αρχικό μισθωτή. Η παραχώρηση της χρήσης γνωστοποιείται στο εκκλησιαστικό συμβούλιο εντός 30 ημερών μαζί με αντίγραφο της σχετικής σύμβασης και τα στοιχεία εκείνων πους τους οποίους έγινε η παραχώρηση καθώς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας.

22) Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως καφενείο. Απαγορεύεται η χρήση του ως μπαρ ή για άλλους σκοπούς αντικείμενους προς το έργο της Εκκλησίας (όρθρο 16 παρ. 1 καν/ος 8/1979), σε κάθε δε αντίθετη περίπτωση το Εκκλ. Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα λύσεως μονομερώς της συμβάσεως.

23) Κάθε άλλη περίπτωση πού ήθελε προκύψει και δεν αναφέρεται στην παρούσα, ρυθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο περι Εμπροικών Μισθώσεων και τον άνω κανονισμό, ενώ κάθε διαφορά θα επιλύεται κατά νόμο εφόσον δεν αναφέρεται στους όρους του συμβολαίου ενοικίασης.

24) Ο μισθωτής θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου να συνάψει σύμβαση παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΗ ή όποιον άλλο πάροχο επιλέξει στο όνομα του. Είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα συνεισπραττόμενα τέλη που αφορούν το μίσθιο.
205 Μετά την λήξη της μίσθωσης υποχρεούται να εκκενώσει και να παραδώσει το μίσθιο αμέσως και απροφασίστως αλλιώς υπόκειται σε έξωση.

Απαγορεύεται η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης ή η αναμίσθωση.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβουλιο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Καρδαμύλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΔΕΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΕΛΑΣ


Εκτύπωση   Email