ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ

AGIOS AGGELHS ARGIOS

Στήν πρόσκληση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀσθενής ἤμην καί ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθ. κε΄ 43) ἀνταποκρίθηκε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

Συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος «ΟΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΣ», παρεχώρησε δωρεάν στόν Σύλλογο ΑΜΕΑ καί ἀτόμων μέ ἀναπηρία χῶρο τοῦ Ἱδρύματος περίπου 500 τ.μ. προκειμένου νά στεγασθεῖ ἡ δομή ΓΕΦΥΡΑ γιά τά πλάσματα αὐτά, τίς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, πού ἔχουν «τόν θησαυρόν ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν» (Πρός Κορινθ. β΄,7). Ὁ Ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων τῆς ΓΕΦΥΡΑΣ ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τήν 24ην Ἰουνίου 2022. Ὁ Χῖος Ἱεράρχης ὁμιλῶν ἐτόνισε ὅτι ἡ ὀνομασία τῆς δομῆς εἶναι προσωνύμιο τῆς Παναγίας μας: «Χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοῦ ἐκ γῆς πρός Οὐρανόν» καί τούς ἐδώρισε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Ὑπενθύμισε μάλιστα στήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου ὅτι ὑλοποιεῖται ἔτσι ἡ πρώτη ὑπόσχεση πού τούς ἔδωσε τήν ἑπομένη τῆς ἐνθρονίσεως του, ὅταν ἦταν ὁ μόνος πού τούς πλησίασε σέ μία στιγμή πού προέβαλαν τά αἰτήματά τους.

Ἐπίσης ὁ Σεβ. Χίου ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος «ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΧΙΟΥ» διέθεσε τό ποσόν τῶν 20.000 εὐρώ προκειμένου νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ Αἴθουσα Ἡμερησίας Φροντίδος  Ἀσθενῶν (Χημειοθεραπείας) στό Σκυλίτσειο Νοσοκομεῖο Χίου. Μάλιστα ἐπρότεινε νά ὀνομασθεῖ ἡ Αἴθουσα «Ἅγιος Ἀγγελῆς ὁ Ἰατρός» καί ἐδώρισε καί μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. Ὁ Ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων ἐτελέσθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τήν 15ην Ἰουλίου 2022 παρουσίᾳ τῆς Ἀναπληρώτριας Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἀσημίνας Γκάγκα. Κατά τόν Ἁγιασμό μετεφέρθη στό Νοσηλευτικό Ἵδρυμα ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Μάρκου Βροντάδου, ὅπου φυλάσσεται, τεμάχιο ὑφάσματος ἐμπεποτισμένο στό αἷμα τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ, πρός βοήθεια τῶν ἀσθενῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλῶν ἀνεφέρθη στό γεγονός ὅτι κατά τά τελευταῖα τρία χρόνια ἀπό τό Ἵδρυμα «ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΧΙΟΥ» τό Νοσοκομεῖο Χίου ἔλαβε περί τῆς 100.000 εὐρώ γιά αἴθουσες Covid, Χημειοθεραπείας, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς, γιά τήν πρόσληψη προσωπικοῦ τοῦ ΕΚΑΒ, γιά μηχανήματα κ.ἄ.

Τά γεγονότα αὐτά δεικνύουν πῶς ἡ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀποβαίνει στήν διακονία τῶν ἀσθενῶν καί πάντοτε ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ.


Εκτύπωση   Email