Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ

GRAFEITUPOU

Τό Σάββατο 16ην Ἰουνίου 2018 τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο Λόγο, κατά τόν ὁποῖο ἔκανε λόγο γιά τή σημασία καί ἀξία τῶν προερχομένων ἀπό τήν γραφίδα τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ ἱστορικῶν ἱερῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ Εὐαγγελίου πού φέρει τό ὄνομά του καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, καί ἀνεφέρθη στή σπουδαιότητά τους ὡς πηγῶν ἱστορικῆς τεκμηρίωσης τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας.

Ἐπίσης, στήν, κατά τή βυζαντινή περίοδο, ἱεραποστολική δράση τῶν ἐκ Θεσσαλονίκης Ἰσαποστόλων Μεθοδίου καί Κυρίλλου, τῶν φωτιστῶν τῶν Σλαύων, καί κατέληξε μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι τά δικά μας πρέπει ἔτσι νά παραμείνουν μέσα στό πνεῦμα τῆς καλῆς γειτονίας καί συναδελφώσεως τῶν λαῶν.

Ἀκολούθησε Ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τόν Ἱδρυτή καί διαθέτη τῆς περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν Σταμάτιον Πρινιᾶ, προερχόμενον ἀπό τήν Ἐνορίαν αὐτήν.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, ἀνεφέρθη στήν σπουδαιότητα τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ Ἱδρύματος τόσο γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν τυφλῶν τῆς Χίου, τῶν Ψαρῶν καί τῶν Οἰνουσσῶν, καί στήν καθοριστική συμβολή γιά τίς σπουδές τῶν νέων μας, μέ τή χορήγηση προπτυχιακῶν καί μεταπτυχιακῶν ὑποτροφιῶν, ὅσο καί στήν ἐπιχορήγηση Σχολικῶν Μονάδων ΑΜΕΑ. Σύμφωνα μέ τή διαθήκη τοῦ ἀειμνήστου διαθέτου Σταματίου Πρινιᾶ καί τή σχετική Ἀπόφαση Ἐφετείου Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, Ἀντιπρόεδρος ὁ συγγενής του, εὐγενής καί ἐξαίρετος, κ. Στέφανος Καλογεράκης καί Μέλη ὁ Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος, ἡ κ. Μαρία Σκαμάλου, Δικηγόρος, καί ὁ κ. Γεώργιος Χαλκιᾶς, Ἰατρός, τό δέ Κεφάλαιον τοῦ Ἱδρύματος παραμένει ἀναπαλλοτρίωτο καί διατίθενται μόνον οἱ τόκοι αὐτοῦ.

Κατόπιν, ἐπέδωκε βεβαιωτικά τῶν οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων

α) σέ 15 τυφλούς, 1.500,00 εὐρώ γιά τόν καθένα.

β) Ὑποτροφίες γιά μεταπτυχικά σέ 4 δικαιούχους, 4.500,00 εὐρώ ἡ καθεμία.

γ) Ὑποτροφίες γιά προπτυχιακά σέ 5 δικαιούχους, 2.700,00 εὐρώ ἡ καθεμία, καί

δ) Ἐπιχορήγηση ποσοῦ 4.000,00 εὐρώ στό Ἑνιαῖο Ἐπαγγελματικό Λύκειο Χίου, γιά τήν ἐπί δύο σχεδόν μῆνες μεταφορά μαθητῶν.

Τό σύνολο τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἱδρύματος γιά τό ἔτος 2017 ἀνῆλθε στό ποσό τῶν 58.000,00 εὐρώ.


Εκτύπωση   Email