ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ

01

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Αὐγούστου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί νέοι, ἐτέλεσε μέ κατάνυξη τήν πρώτη Ἱερά Παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Χίου.

Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Παράκλησης ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς φοιτητές καί τίς φοιτήτριες εἶπε: "Εἴπαμε ὅτι εἶναι εὐλογημένες, ἁγιασμένες καί χαριτωμένες οἱ ἡμέρες αὐτές καί γιά τοῦτο συνοδεύονται μέ κάποιο δόσιμο, κάποια προσφορά. Καί εἶναι γνωστό ὅτι ὅ,τι ἐμεῖς προσφέρομε δέν εἶναι δικό μας, εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Τό τονίζομε ἰδιαίτερα στή Θ. Λειτουργία: "Τά σά ἐκ τῶν σῶν, σοί προσφέρομεν...". Καί ἡ Τοπική Ἐκκλησία προσφέρει περισσότερο στή νεολαία, στά νειᾶτα, στά παιδιά μας. Γι' αὐτό σᾶς καλέσαμε σήμερα στόν Ἱερό τοῦτο Μητροπολιτικό Ναό κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, γιά νά δώσωμε τά Βεβαιωτικά τῆς χορηγήσεως Ὑποτροφίας σέ πολλούς νέους καί νέες τῆς Χίου, ἀπό τό Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν Βαρλᾶ, τό Ἱ. Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, Ἱερές Μονές καί Ναούς, ἀλλά καί ἀπό Ἱδρύματα στά ὁποῖα προεδρεύομεν, ὅπως τοῦ Ἱδρύματος Γεωργιλῆ καί τοῦ Ἱδρύματος Σταματίου Πρινιᾶ. Πρέπει νά ἀναφέρωμε ὅτι τό συνολικό ποσό πού ἐδόθη τό ἔτος 2020-2021 προσεγγίζει τά 44.000,00 εὐρώ καί πρέπει νά τονίσωμε ὅτι αὐτό εἶναι προσφορά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας σέ σᾶς. Νά τό ἐνθυμεῖσθε αὐτό πάντοτε, παιδιά μου, ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία ἔδωσαν σέ σᾶς, γιά νά σπουδάσετε καί νά μορφωθῆτε."

Ἀμέσως μετά, ἐπέδωκε σέ κάθε ὑπότροφο τήν Βεβαίωση χορηγήσεως τῆς Ὑποτροφίας καί ἀποδεικτικό τῆς καταθέσεως σέ Τράπεζα τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ.

Οἱ ὑπότροφοι, ἔλαβον ἐπίσης ἕνα ἀναμνηστικό μέ τό λογότυπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 “γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία” ἀπό τόν παριστάμενο ἀπόγονο τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη κ. Miche Marbo.

Στό λογότυπο  παρουσιάζεται ἡ Ἑλληνική Σημαία μέ τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μας, ΄΄τό σημεῖον δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν΄΄. Στό κέντρο δεσπόζει  ὁ γνωστός ἀνδριάντας τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη στό μέσον τοῦ Δημοτικοῦ Κήπου τῆς Χίου, καί ἡ ἐπιγραφή τῶν λόγων του, “τίποτ’, ἀρχόντοι, δέν φελᾶ, μονάχα τό καράβι”. 

 


Εκτύπωση   Email