Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

panepisthmeio

Τίς Φοιτητικές Ἑστίες τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου στά Λειβάδια Χίου ἐπισκέφθηκε τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς 14 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος καί διένειμε στούς ἐκεῖ διαμένοντες φοιτητές καί φοιτήτριες 170 δέματα μέ τρόφιμα ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στά νέα αὐτά παιδιά τούς τόνισε ὅτι κατανοεῖ τίς προσπάθειές τους γιά νά σπουδάσουν τίς ἐπιστῆμες πού ἐπέλεξαν, ἀλλά καί τίς θυσίες καί στερήσεις τῶν γονέων τους γιά νά ὑλοποιηθεῖ ὁ φιλομαθής πόθος τῶν παιδιῶν τους.

Ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Χίου μέ τίς τακτικές καί ἔκτακτες μηνιαῖες συναντήσεις γιά φοιτητές τούς δίδει τήν δυνατότητα τοῦ διαλόγου καί τῆς ψυχαγωγίας καί τούς ἀνέφερε τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν Βασιλείου καί Γρηγορίου, πού ὅταν ἐσπούδαζαν στήν Ἀθήνα ἐγνώριζαν μόνο τόν δρόμο πρός τήν Ἐκκλησία καί τόν δρόμο πρός τό Πανεπιστήμιο.

Τέλος εὐχόμενος γιά τίς ἁγίες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων τούς ἔδωσε ὡς σύνθημα τούς ἁγιογραφικούς λόγους: ‘’(Κύριος) ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ’’ (Σοφ. Σειράχ λη’, 6), ‘’Μηδέν ἐπιστήμων, ὁ μή εἰς δόξαν Θεοῦ τῇ ἐπιστήμῃ κεχρημένος’’(Μέγας Βασίλειος).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email