220 ΔΕΜΑΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

0 1 

Κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου γιά συνδρομή μέ ἱματισμό  πρός τούς πυροκλήκτους τῆς Εὐβοίας, ὑπῆρξε ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν Χιωτῶν καί συνεκεντρώθησαν ἀπό τήν Ἱματιοθήκη  τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν 220 δέματα γενικοῦ ἱματισμοῦ, τά ὁποῖα ἀποστέλλονται σήμερα 19 Αὐγούστου μέ μεταφορική Ἑταιρεία τῆς Χίου, πού προσεφέρθη νά πραγματοποιήσει δωρεάν τήν ἀποστολή, στήν Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος, γιά νά διανεμηθοῦν σέ πυροπλήκτους.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)

 


Εκτύπωση   Email