Από τη δραστηριότητα-προσφορά της Ιματιοθήκης της Αγάπης.