Από το Ημερολόγιο της Ιματιοθήκης της Αγάπης

16 Σεπτεμβρίου 2013: Αποστολή, για πρώτη φορά, μετά από σχετικό αίτημα των υπευθύνων του Πανελλήνιου Φιλανθρωπικού Σωματείου ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ, 140 δεμάτων γενικού Ιματισμού για την κάλυψη αναγκών αδελφών μας στην Αθήνα.

18 Σεπτεμβρίου 2013: Παράδοση, στον οίκο ευγηρίας Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, στα Καρδάμυλα, 20 παπλωμάτων. Η Ιματιοθήκη κοντά στους ανθρώπους, τους αδελφούς, της τρίτης ηλικίας.

30 Σεπτεμβρίου 2013: Δεύτερη αποστολή στον Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ, με αριθμό δεμάτων 180.


Εκτύπωση   Email