ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ

ONUMFIOS


 

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Ἀπριλίου 2020


Πασχαλινή Φιλανθρωπική Διακονία
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

"Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ἡμῶν τόν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς"

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες καί τά προβλήματα πού ὑπάρχουν, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς τελέσεως τῶν Θείων Λειτουργίων σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ἐνοριακούς καί Μοναστηριακούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, ἔλαβε χώρα καί ἡ φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί τοῦτο γιατί τίποτα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν εἴναι αὐτόνομο, ἀλλά ὅλα ἔχουν ὡς ἱερή ἀφετηρία καί ἅγιο κέντρο τήν Ἁγία Τράπεζα, τό θεοΐδρυτο Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τήν λατρευτική μας ζωή. "Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός", ὁ Χριστός ὁ Ὁποῖος προσφέρει καί προσφέρεται σέ κάθε Θεία Λειτουργία, θύει καί θύεται. Ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο, τό ὁποῖο μεταδίδει θεραπεία, ζωή, ἀθανασία ξεκινᾶ τό θεολογικό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ἠθική διδασκαλία τῆς ζωῆς μας, ἡ φιλανθρωπική διακονία τῶν ἀδελφῶν μας. Μακράν τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου καί χωρίς αὐτό δέν ὑπάρχει ΤΙΠΟΤΑ. Τελώντας λοιπόν καί πάλιν οἱ Ἱερεῖς μας μετά τήν Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τήν κανονική εὐλογία τοῦ Ποιμενάρχου μας τίς Θεῖες Λειτουργίες, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν δέν ἐλησμόνησε καί τήν φιλανθρωπική της διακονία. Ἔτσι τίς ἡμέρες αὐτές, μέ φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου διετέθησαν ἀπό τόν ὑπεύθυνο τῶν ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΣ Πρωτοπρ. κ. Νικόλαο Μακρῆ δωροεπιταγές γιά προμήθεια τροφίμων σέ διακόσιες (200) οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες σιτίζονται ἁπό τά ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διέθεσε μέσῳ Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλεως Χίου καί τῶν προαστείων σέ ἐμπερίστατες οἰκογένειες ἑκατόν πεντήκοντα (150) τσάντες μέ τρόφιμα, γιά τίς Ἁγίες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα. Τσάντες μέ τρόφιμα διετέθησαν ἐπίσης γιά τούς λιμενεργάτες τοῦ λιμένος τῆς Χίου. Τέλος τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά καλύψει, ὅπως πάντοτε τό Πασχαλινό Γεῦμα τοῦ Γηροκομείου Χίου καί θά προσφέρει στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ χορηγίες γιά τό Γηροκομεῖο Καρδαμύλων, τά Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα Ὀρθόδοξο Χριστιανική Ἕνωση Κυριῶν καί Νεανίδων Χίου, Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριῶν Χίου, Φιλόπτωχο Άδελφότητα Κυριῶν και Νεανίδων Βροντάδου-Λειβαδίων, Σύνδεσμο Κυριῶν Περιθάλψεως Ἀπόρων Ἀσθενῶν Χίου, Κεντρικό Σύνδεσμο Πολυτέκνων Χίου καθώς καί για ἱεραποστολικούς σκοπούς. Ἐπίσης, συνεχίζεται κανονικά ἡ χορήγηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν καί ἡ συνδρομή στά προγεύματα τῶν ἀνηλίκων ἀσυνοδεύτων τῆς ΒΙΑΛ. Ἀνάλογη ὑπῆρξε, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, καί ἡ φιλανθρωπική διακονία τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν μας Ναῶν.


Εκτύπωση   Email