Τετάρτη
20 Οκτωβρίου

Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας

OESTAUROMENOS3

ΟΥΤΟΣ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣΑ ΗΜΩΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΟΔΥΝΑΤΑΙ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ