Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

OESTAUROMENOS3

ΟΥΤΟΣ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣΑ ΗΜΩΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΟΔΥΝΑΤΑΙ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ