Τετάρτη
20 Οκτωβρίου

Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας

AGIASOFIA

Χίου Μάρκος: Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά μας θά 'ναι.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ