ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

Programma

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος καλεῖ ὅλους τους πιστούς της Μητροπόλεώς του, ἰδιαιτέρως τά καθαρά στήν καρδία μικρά παιδιά, νά ἀναπέμπουν καθημερινῶς, πρωί καί βράδυ, τήν ἑξῆς προσευχή:

"Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ κατάπεμψον ἡμίν, πλούσια τὰ ἐλέη Σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε."


Εκτύπωση   Email