Τετάρτη
20 Οκτωβρίου

Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας

Programma

Μέ ἀφορμή τήν ἀνιστόρητη πρόκληση τῆς Τουρκιας γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀρχιπελάγους μεταξύ τῶν ὁποίων καί τῆς Χίου, ὁ Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐπικαλούμενος τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τῆς Χίου, ἀνέφερε: «Ἡ Χίος δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποστρατιωτικοποιηθεῖ. Καί ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Χίου Ἅγιος Ἰσίδωρος εἶναι Στρατιωτικός Ἅγιος καί ὁ Πολιοῦχος καί Ἐλευθερωτής Ἅγιος Μηνᾶς εἶναι ἐπίσης Στρατιωτικός Ἅγιος. Ἄλλωστε οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις στήν Χίο φυλάσσουν τά ὀστᾶ τῶν Χίων τῶν σφαγιασθέντων ἀπό τούς Τούρκους τό 1822».


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ