Σάββατο
15 Μαΐου

Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος

AGIOSMARKOSPROTOXRONIA2021

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ