Τετάρτη
26 Ιανουαρίου

Ξενοφώντος οσίου, Ανανίου ιερομάρτυρος, Αμμωνά οσίου

AGIOSMARKOSPROTOXRONIA2021

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ