ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: "ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΤΙΣΕΝ ΕΚ ΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΗΡ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΟΥ ΠΡΟΣΟΧΘΙΕΙ ΑΥΤΟΙΣ" (ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ ΛΗ,4).

Programma

″Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς″ (Σοφία Σειράχ λη,4).

Ο Θεός εχάρισε τα φάρμακα στους ανθρώπους και ο πιστός άνθρωπος δεν τα αποστρέφεται.

Τα φάρμακα, κατά τον λόγο αυτό της Αγίας Γραφής (Παλαιά Διαθήκη), είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Ο Θεός φωτίζει τους επιστήμονες, αφου ″ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ″ (Σοφία Σειράχ λη,6), ώστε να προσφέρουν τα φάρμακα για τις ασθένειες. Αυτή είναι η αγιογραφική θέση της Εκκλησίας μας.


 ΣΧΟΛΙΑ

ΣXETIKA ME TA ΦAPMAKA KAI TOYΣ ΓIATPOYΣ ME ΛIΓA ΛOΓIA AΠO THN AΓIOΓPAΦIKH ΠAPAΔOΣH THΣ EKKΛHΣIAΣ MAΣ EIΠΩΘHKAN TA ΠANTA. MΠPABO. ΠANTA AΞIOΣ ΔEΣΠOTH MOY.
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
H TOΠOΘETHΣH ΣAΣ OΠΩΣ ΠANTA EΓKYPH, ΛOΓIKH, KAI ΠIΣTEYΩ ΠΩΣ AN KAΠOIOΣ O OΠOIOΣ EXEI AMΦIBOΛIEΣ ΓIA TO EMBOΛIO AΛΛA EINAI ΠIΣTOΣ EN XPIΣTΩ ΘA ΠAPAKINHΘEI KAI ΘA KΛEIΣEI TO PANTEBOY TOY ΓIA TO KAΛO OΛΩN MAΣ
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΧΙΟΣ)
 

Εκτύπωση   Email