ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ

FATNHAGIOUMARKOU

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

Ἡ ἀνθρωπότητα μέσα στήν ἀπόγνωση τοῦ ζόφου τῆς παρακοῆς καί τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς, βλέπει τό Ἀστέρι πού φέρνει τό φῶς τῆς ἐλπίδας.

          Ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν ἔρχεται στήν πραγμάτωσή της, μετατρέποντας τήν ἀγνωσία σέ θεωρία τῶν ἀθεάτων.

          Ἡ διαρκής ἀναζήτηση ἀπό τόν ἄνθρωπο «τόπου ἐν τῷ καταλύματι», τόν ὁδηγεῖ τώρα στήν «ἄνω καλιά τῶν ἀγγέλων».

          Ἡ πολυγλωσσία τῶν ἀπροσώπων «διαπροσωπικῶν» σχέσεων, συγκλίνει καί ἐπικοινωνεῖ στό οὐράνιο μήνυμα «ἐτέχθη ἡμῶν σήμερον Σωτήρ».

          Ἡ δαιδαλώδης πορεία σέ δρόμους σκολιούς εὐθυγραμμίζεται στόν κανόνα τῆς Ὁδοῦ: «Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ».

          Ἡ ἐπηρμένη ὀφρύς κλίνει τό γόνυ μπροστά στόν ἐνανθρωπίσαντα Ὑπερούσιον Λόγον.

Ἡ καρδία ἀντικαθιστᾶ τόν πυρίχειο τοῦ θανάτου μέ τήν ἀγγελική μελωδία ἀπ’ τήν κινύρα τῆς ζωῆς «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Στή   φάτνη   τῆς   Βηθλεέμ   γεννιέται,   στό   Ἅγιο  Ποτήριο  τῆς   Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας προσφέρεται ἡ ΑΓΑΠΗ, ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ, ἡ ΖΩΗ. Ἄς τήν δεχθοῦμε!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022


Εκτύπωση   Email