ΕΤΟΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Ihsous XristosΕύχομαι τό σωτήριον έτος 2023

Νά είναι
Έτος αγιότητος
Έτος αρέτης
Έτος μετανοίας
Έτος σωτηρίας.
 
† Ο Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών ΜΑΡΚΟΣ.

 

 

Εκτύπωση   Email