ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΙΟΥ,ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Μ Η Ν Υ Μ Α 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν & Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου

       Μέσα στή νύχτα καί τήν παγωνιά τοῦ σύγχρονου κόσμου, μέσα στήν ἀγωνία τῆς ἐπιβίωσης καί τήν οἰκονομική κατακρήμνυσι τῶν λαῶν, πού ἀκολούθησε τήν παραθεώρηση καί ἀθέτηση τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν, τῶν αἰωνίων ἀξιῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, παρήγορη καί ἐλπιδοφόρα, ἔρχεται ἀπό τόν οὐρανό τῆς Βηθλεέμ ἡ μελῳδία τῆς ἀγγελικῆς στρατιᾶς, τήν ὁποία ἀφουγκραζόμαστε σήμερα,τήν ὥρα τῆς ἀφῆς τῶν φώτων τοῦ χριστουγεννιάτικου δένδρου.

      Διασχίζει τούς αἰθέρες, διά μέσου τῶν αἰώνων, καί φθάνει ὡς ἀντίλαλος ἅγιος, σωτήριος καί ἐλπιδοφόρος στά αὐτιά καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς.

     Ἀναγγέλλει τήν Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀνέτειλε στόν κόσμο τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης.

    Στή Βηθλεέμ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης καί, ἔκτοτε, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ καταυγάζει τόν κόσμο,ὡς φῶς μοναδικό, αἰώνιο καί ἀξεπέραστο. Ὅλα τά φῶτα τοῦ κόσμου εἶναι πυγολαμπίδες μπροστά στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Τά ἄλλα φῶτα ἔχουν τή γεννήτριά τους στή γῆ. Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔχει τή γεννήτριά του στόν οὐρανό. Τό μήνυμα αὐτό ἐξαγγέλλει καί ὁ Χῖος χριστιανός ποιητής Γεώργιος Βερίτης, μέ τό, ὡς οὐράνιο σάλπισμα, ποίημά του: «Ἤτανε φῶτα, χίλια φῶτα, μά δέν ἦταν τό φῶς».

    Ἄλλωστε, αὐτό τό Φῶς δέν ἀποζητοῦσε καί ὁ μεγάλος ποιητής Γκαῖτε, ὅταν, στά τέλη τῆς ζωῆς του, ἀναφωνοῦσε: «Φῶς, πλεῖον φῶς...», φῶς, περισσότερο φῶς.

                Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀγαπητοί κάτοικοι τῶν Οἰνουσσῶν,

    Μέ πολλή ἀγάπη σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, μέ ἀφορμή τή σημερινή ἑορταστική Ἐκδήλωσή σας, αὐτό τό Φῶς νά ἀναζητήσετε στή ζωή σας, καί νά τό κρατήσετε μόνιμα καί ἀναφαίρετα, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι θά ἀξιωθοῦμε νά γίνωμε πρωτεργάτες τῆς οἰκοδομῆς ἑνός καλύτερου κόσμου.

Μέ χριστουγεννιάτικες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

+Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ 


Εκτύπωση   Email