Επιστολή Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου προς τον Δήμαρχον των Ψαρών

Π ρ ό ς
τόν Ἀξιότιμον Κύριον
Κωνσταντῖνον Βρατσάνον
Δήμαρχον Ψαρῶν

Εἰς  Ψαρά 

Διά τοῦ παρόντος καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ λαμπροῦ Ἑορτασμοῦ τῆς 188ης Ἐπετείου τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν διά τῶν μεστῶν καί διαπνεομένων ὑπό εὐλαβείας καί ἀφοσιώσεως εἰς τόν Θεόν, ὡς καί ἡρωικοῦ φρονήματος τιμητικῶν Ἐκδηλώσεων καί τῶν ὅσων κατ’ αὐτάς καί μάλιστα κατά τήν πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ὑφ’ ἡμῶν λεχθέντων, προτρεπόμεθα πατρικῶς, ὅπως, μετά τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ψαρῶν, προβῆτε εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας παρά ταῖς ἁρμοδίαις Ὑπηρεσίαις διά τήν Ἐπίσημον ἀναγνώρισιν καί ἀνακήρυξιν τῆς Νήσου  τῶν Ψαρῶν εἰς ἡρωικήν Νῆσον τῶν Ψαρῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπευχόμενοι ὑμῖν δαψιλεστάτην τήν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου ἐπί τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις ὑμῶν, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος 


Εκτύπωση   Email