Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ "Ὡς πνευματικός σας πατέρας καὶ ἐκπαιδευτικός συμμερίζομαι τὰ αἰτήματά σας καὶ συμπαραστέκομαι στὸν ἀγώνα σας"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2017

Μνήμη Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ

Πρός

Τοὺς μαθητές καὶ τὶς μαθήτριες,

Τοὺς ἐκπαιδευτικούς,

Τοὺς γονεῖς καὶ κηδεμόνες

Τοῦ 1ου ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ

Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί,

Μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθοῦμε τὶς λυπηρές καὶ ἀπαράδεκτες ἐξελίξεις, τὶς σχετικές μὲ τὴν λειτουργία τοῦ Σχολείου σας. Ὡς πνευματικός σας πατέρας καὶ ἐκπαιδευτικός συμμερίζομαι τὰ αἰτήματά σας καὶ συμπαραστέκομαι στὸν ἀγώνα σας.

Εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμά σας νὰ διεκδικήσετε τὴν μόρφωση ποὺ ἐπιθυμεῖτε καὶ εἶναι ἐπίσης ὑποχρέωση τῆς πολιτείας νὰ φροντίσει τὰ νιάτα τοῦ τόπου μας, τὰ παιδιά μας, τὴν ἐλπίδα τῆς πατρίδας μας. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὰ νιάτα, τὰ παιδιά μας.

Παρακαλοῦμε κάθε ἁρμόδιος νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ νὰ ἐνεργήσει ἐγκαίρως, ὥστε νὰ λειτουργήσουν ἄμεσα ΟΛΑ τὰ τμήματα τοῦ ΕΠΑΛ καὶ νὰ μὴν καταργηθεῖ κανένα. Ἄς σεβαστοῦμε τὰ παιδιά μας, τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας, τοῦ νησιοῦ μας, καὶ ἄς ἱκανοποιήσουμε τὰ δίκαια αἰτήματά τους.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νὰ φωτίζει, νὰ ἐνισχύει ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους στὴν παιδεία καί μόρφωση τῶν νέων μας.

Μὲ πατρικές εὐχές

† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  ΜΑΡΚΟΣΕκτύπωση   Email