Πρόγραμμα Λατρευτικῆς Διακονίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μηνός Αὐγούστου 2018

GRAFEITUPOU

Τετάρτη 01.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Ρουχουνίου Καταρράκτου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.30').

Πέμπτη 02.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Παρασκευή 03.08.2018 Ἱερά Μονή Ἐπισκέψεως Κοινῆς. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.30').

Σάββατον 04.08.2018 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Θ. Λειτουργία ὑπέρ τῶν ἀποδήμων).

Κυριακή 05.08.2018 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βαρβασίου. (Θ. Λειτουργία).

Κυριακή 05.08.2018 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ἐγρηγόρου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.30').

Δευτέρα 06.08.2018 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Βολισσοῦ. (Θ. Λειτουργία).

Δευτέρα 06.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Ναγούσαινας Καρδαμύλων. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.30').

Τρίτη 07.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ Καλλιμασιᾶς. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.30').

Τετάρτη 08.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.15').

Πέμπτη 09.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Κρήνας. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.00').

Παρασκευή 10.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐρειθιανῆς. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 17.30').

Σάββατον 11.08.2018 Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θ. Λειτουργία).

Κυριακή 12.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων. (Θ. Λειτουργία).

Κυριακή 12.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου. (Ἱερά Παράκλησις,ὣρα 18.00').

Δευτέρα 13.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐρειθιανῆς. (Θ. Λειτουργία).

Δευτέρα 13.08.2018 Ἱερά Νέα Μονή Χίου. (Ἱερά Παράκλησις, ὣρα 19.30').

Τρίτη 14.08.2018 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 19.00').

Τετάρτη 15.08.2018 Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ. (Θ. Λειτουργία).

Τετάρτη 15.08.2018 Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. (Ἑσπερινός - Ἐγκώμια Ἐπιταφίου Παναγίας, ὣρα 19.00').

Σάββατον 18.08.2018 Ἱ. Προσκύνημα Ζωοδόχου Πηγῆς νήσου Παναγιᾶς Οἰνουσσῶν. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 19.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ. (Θ. Λειτουργία).

Τετάρτη 22.08.2018 Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου. (Μ. Ἑσπερινός, ὣρα 20.00').

Πέμπτη 23.08.2018 Ἱερά Νέα Μονή. (Θ. Λειτουργία).

Παρασκευή 24.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ Σκλαβιῶν. (Θ. Λειτουγία).

Σάββατον 25.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς. (Θ. Λειτουργία).

Σάββατον 25.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ. Εσπερινός, ὣρα 19.00')

Κυριακή 26.08.2018 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Σιδηροῦντος. (Θ. Λειτουργία).

Τετάρτη 29.08.2018  Ἱερά Μονή Μουνδῶν. (Θ. Λειτουργία).


Εκτύπωση   Email