Πρόγραμμα Λατρευτικῆς Διακονίας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου μηνός Ἀπριλίου 2019

GRAFEITUPOU

Παρασκευή 05.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Θεράποντος Ζωγράφου. (Δ΄Χαιρετισμοί, ὥρα 7.00μ.μ.)

Κυριακή 07.04.2019 Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Λειβαδίων. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή 07.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός-Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00΄ μ.μ).

Τετάρτη 10.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ὥρα 7.30΄π.μ).

Παρασκευή 12.04.2019 Ἱερά Νέα Μονή. (Ἀκάθιστος Ὕμνος-Ἀγρυπνία, ὥρα 9.00 μ.μ.).

Κυριακή 14.04.2019 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Ἐρειθιανῆς Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.).

Κυριακή 14.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Κατανυκτικός Ἑσπερινός-Θ. Κήρυγμα, ὥρα 6.00΄ μ.μ).

Τετάρτη 17.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία, ὥρα 7.30΄π.μ).

Σάββατον 20.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία).

Σάββατον 20.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου. (Μ.Ἐσπερινος, ὤρα 6.00' μ.μ.).

Κυριακή Βαΐων 21.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Λιθίου. (Θεία Λειτουργία).

Κυριακή Βαΐων 21.04.2019 Ἱερός Ναός Ταξιαρχῶν Μεστῶν. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00' μ.μ.).

Μ. Δευτέρα 22.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Ἁρμολίων. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Δευτέρα 22.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Πατρικῶν. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Τρίτη 23.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Ὀλύμπων. (Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τρίτη 23.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐλάτης. (Ἀκολουθία Νυμφίου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Τετάρτη 24.04.2019 Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου Πυργίου(Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία).

Μ. Τετάρτη 24.04.2019 Ἱερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Πυργίου. (Ἀκολουθία Ὄρθρου Μ. Πέμπτης, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Πέμπτη 25.04.2019 Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου(Θεία Λειτουργία).

Μ. Πέμπτη 25.04.2019 Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ Καρδαμύλων. (Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ.Παρασκευή 26.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Μεγ.Ὧραι-Ἑσπερινός Αποκαθηλώσεως, ὥρα 8.00' π.μ.).

Μ. Παρασκευή 26.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου, ὥρα 7.00΄ μ.μ.).

Μ. Σάββατον 27.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς. (Θεία Λειτουργία).

Μ. Σάββατον 27.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Τελετή Αναστάσεως-Θεία Λειτουργία, ὥρα 11.00 μ.μ.).

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 28.04.2019 Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου. (Ἑσπερινός Ἀγάπης, ὥρα 10.00' π.μ.)

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 28.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φρουρίου πόλεως Χίου. (Ἑσπερινός Ἀγάπης, ὥρα 7.00' μ.μ.).

Δευτέρα Διακ. 29.04.2019 Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου. (Θεία Λειτουργία.)

Τρίτη Διακ. 30.04.2019 Ἱερά Μονή Ἁγ. Μηνᾶ Νεοχωρίου. (Ἐπέτειος σφαγῆς 1822). (Θεία Λειτουργία).


Εκτύπωση   Email