ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

325.....................Δωρόθεος

431.....................Εὐτρόχιος ἤ Ἐντρέχιος

431.....................Παράλιος

434.....................Θεοσέβιος

448 – 451...........Τρύφων

680.....................Γεώργιος

783 – 787...........Θεόφιλος

Θ΄ἤ Ι΄ αἰών...... Κωνσταντῖνος

Ι΄ ἤ ΙΑ΄ »   ..... Νικόλαος

1256....................Μητροπολίτης Σμύρνης (προσάρτησις)

1315 – 1320........Χηρεία

1326....................Ὁ Σμύρνης Ξενοφών (προεδρικῶς)

1346....................Κωνστάντιος

1347....................Ὁ Φιλαδελφείας Μακάριος (προεδρικῶς)

1365....................Νεόφυτος

1365 – 1565........Ἡ Μητρόπολις διοικεῖται ὑπό «Δικαίων», ὡς ἀκολούθως:

1365....................Ἱερομόναχος Λάζαρος

1380 -1381..........Ἰω. Δαλασσηνός

1387....................Ἱερομόναχος Ἱερεμίας

1394....................Θεόδωρος Κορέσης

1452 – 1453 .......Ὁ Μ. Χαρτοφύλαξ καί Πρωτοστάτης τῆς Χίου Νικόλαος

Ἀρχιεπίσκοποι ἤ Μητροπολίτες

1571....................Ὁ Ρόδου ὡς Ἔξαρχος

1571 – 1575........Γαβριήλ Καλλικάτζαρος

1575 – 1578........Ὁ Πατριάρχης Μητροφάνης

1578 – 1585........Ἱππόλυτος ὁ Κρής

1585 – 1593........Μητροφάνης ὁ Λύβιστος

1593 – 1600........Συμεών ὁ Χῖος

1600 – 1612........Ἡσαΐας

1612 – 1618.........Νεόφυτος

1618 – 1634.........Ἰγνάτιος

1634 - ..................Ματθαῖος

1634 (;).................Παΐσιος

1634 – 1639 .........Κύριλλος Ἀμύγδαλος, Χῖος

1639 – 1641..........Παρθένιος

1641 – 1655..........Ἱερεμίας

1655 –1656...........Γαβριήλ

1656 – 1657..........Νεόφυτος, Χῖος

1657 – 1658..........Γεράσιμος

1658 – 1659..........Κύριλλος

1659 – 1662..........Θεοφάνης

1662 – 1672..........Ἰγνάτιος Νεοχώρης, Χῖος

1672 – 1674..........Νεόφυτος

1674 – 1676..........πρ. Πατριάρχης Γεράσιμος

1676 – 1683..........Γρηγόριος Βεστάρχης, Χῖος

1683 – 1700..........πρ. Πατριάρχης Ἰάκωβος, Χῖος

1700 – 1714..........Γεννάδιος ὁ Λέριος

1714 – 1717..........Γεράσιμος ὁ Λέριος

1717 – 1741..........Δανιήλ ὁ Κρής

1741 – 1762..........Διονύσιος ὁ Σαρμουρκάσης

1762 – 1763..........Ἀγάπιος

1763......................Διονύσιος (β΄ (;)ποιμαντορία)

1763 – 1765 .........Νικηφόρος Μάνος

1765 – 1767..........Ἀνατόλιος

1767 – 1775..........Βενέδικτος

1775 – 1787 .........Σεραφείν Ροΐδης, Χῖος

1787 – 1788.......... Ἄνθιμος

1788 – (;)...............Γαβριήλ Κατζώνης ἤ Κοτσόνης

(;)– 1798................Μητροφάνης

1798 – 1816...........Διονύσιος

1816 – 1817...........Παρθένιος

1817 – 1822...........Πλάτων Φραγκιάδης (Ἐθνομάρτυς), Χῖος

1822 – 1825...........Χηρεία

1825 – 1828...........Δανιήλ Κοντούδης, Χῖος

1828 – 1829............Χηρεία

1829 – 1837............Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, Χῖος

1837 – 1839............Κοσμᾶς

1839 – 1855............Σωφρόνιος

1855 – 1856............Γρηγόριος Κωνσταντινίδης(β΄ποιμαντορία 19 ἡμερῶν)

1856 – 1860............Νεόφυτος Δρυμάδης

1860 – 1877............Γρηγόριος Βυζάντιος

1877 – 1881............Ἀμβρόσιος Κωνσταντινίδης

1881 – 1887............Ἀμβρόσιος Χρηστίδης

1887 – 1909............Κωνσταντῖνος Δεληγιάννης, Χῖος

1909 – 1931............Ἱερώνυμος Γοργίας, Χῖος

1931 – 1933............Πολύκαρπος Βαρβάκης

1933 – 1946............Ἰωακείμ Στρουμπῆς, Χῖος

1946 – 1962............Παντελεήμων Φωστίνης

1962 – 1965............Χηρεία. Τοποτηρητής ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος Β΄

1965 – 1966............Παῦλος Πολυμερόπουλος

1966 – 1967........... Χηρεία. Τοποτηρητής ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος Β΄

1967 – 1978............Χρυσόστομος Γιαλούρης

1978 – 1979............ Χηρεία. Τοποτηρητής ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος Β΄

1979........................Νικηφόρος Τζιφόπουλος

1979........................ Χηρεία. Τοποτηρητής ο Μυτιλήνης Ιάκωβος Β΄

1979 - 2011.............Διονύσιος Μπαϊρακτάρης

2011....................... Χηρεία. Τοποτηρητής ο Μηθύμνης Χρυσόστομος

2011........................Μάρκος Βασιλάκης, Χίος


Εκτύπωση   Email