ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς,

τηλ.: 22710-94.488

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἁγ. Ἀναστασία Φραγκοβουνίου

31.423

Χρίτης Ἀντώνιος

ΤΕ

Ἁγ. Εἰρήνη

32.654 / 31.929

Μαρμαρᾶς Δημήτριος

ΥΕ

Ἅγ. Γεώργιος Σταφυλᾶ

20.947

Αλέξανδρος Μπογής

ΔΕ

Ἅγ. Ἰσίδωρος Πετροκοκκίνου

6947.737.031

Γιαννιώδης Γεώργιος

ΠΕ

Ἅγ. Λουκᾶς Βαρβασίου

41.502 / 27.872

Γεόμελος Δημήτριος

ΠΕ

Ἅγ. Πολύκαρπος

43.054

Κατσαρός Γεώργιος

ΠΕ

Ἅγ. Χαράλαμπος Βαρβασίου

23.491 / 20.783

Ἐπιτροπάκης Νεκτάριος

ΔΕ

Γεν. Θεοτόκου Συριωτίσσης

27.872

(Κενή) εξυπ. Γεόμελος Δημήτριος

ΠΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτινῆς

29.827 / 23.089

Ἀθήνης Πολυχρόχης

ΥΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς

20.947

(Κενή) εξυπ. Αλέξανδρος Μπογής

ΔΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς

32.638 / 21.901

Γεώργαλος Σπυρίδων (συνταξ.)

ΥΕ

Κοίμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης

27.178 / 70.172

Λάρδας Στέφανος

ΔΕ

Μεταμ. Σωτῆρος Βαρβασίου

22711.03379

Βορριᾶς Ἰωάννης

ΠΕ

Ταξιάρχαι Μπατζακλῆ

41.373

Καραμιχάλης Ἀντώνιος

ΥΕ


Εκτύπωση   Email