ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κοντός,

τηλ.: 22710-93.247

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Αὐγώνυμα 82.100 - Ἅγ. Γεώργιος

79.391

Παπανικολάου Διονύσιος

ΠΕ

Βροντάδος 82.200 - Ἅγ. Γεώργιος

92.244 / 93.247

Κοντός Ἰωάννης

ΔΕ

Ἁγ. Ἰσίδωρος  92.701 / 42.120 Μπριλῆς Ματθαῖος ΔΕ
Ἁγ. Κήρυκος 92.236 / 6972.232.758 Φαράκλας Κήρθκος ΠΕ

Ἅγ. Μᾶρκος

92.226

93.321

Κωστάλας Νεκτάριος

εξυπ. Παλαιός Ἀντώνιος (συν.)

ΠΕ

ΤΕ

Ἅγ. Νικόλαος

92.445 / 92.578

Κουντουριάδης Ἰωάννης

ΔΕ

Εὐαγγελίστρια

92,175 / 21.245

Τσουκαλᾶς Ἀντώνιος

ΔΕ

Κοίμηση Θεοτόκου Ἐρειθιανή

92.238 / 94.488

Πουλιᾶς Γεώργιος

ΠΕ

Προφήτης Ἠλίας

94.261 / 92.224

(Κενή) εξυπ. Μαλαφῆς Μάρκελλος (συν.)

ΤΕ 

Λαγκάδα 823 00 - Ἅγ. Ἰωάννης

74.269

Πῦρρος Δημήτριος

ΤΕ

Οἰνοῦσσαι 821 01 - Ἅγ. Νικόλαος

55.404

Κατσούνης Ἰωάννης

ΔΕ

Συκιάδα 823 00 - Γεν. Θεοτόκου

74.616 / 74.300

Στεφανιῶρος Μιχαήλ

ΠΕ

Καρυές 821 00 - Κοίμ. Θεοτόκου

 22710-25.732

Λιαδής Νικόλαος

ΔΕ

Ἀνάβατος 821 00 - Ταξιάρχαι

79.391

(Κενή) εξυπ. Παπανικολάου Διονύσιος

ΠΕ


Εκτύπωση   Email