ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης,

τηλ.: 22710-21.530

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Κατάβασις 821 03 - Αγ. Ματρώνα

26.133 (Κενή) εξυπ. Πιτσικούλης Κων. ΔΕ

Φυτά 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

21.901

(Κενή) εξυπ. Γεὠργαλος Γεώργιος

ΔΕ 

Ποταμιά 821 03 - Ἅγ. Ἀνάργυροι

6944.981.984

(Κενή) εξυπ. Χειλᾶς Παναγιώτης

ΔΕ

Βολισσός 821 03 - Ἅγ. Γεώργιος

 

Γιαννάκος Βικέντιος

ΥΕ

Κοίμ. Θεοτόκου

6944.981.984

(Κενή) εξυπ. Χειλᾶς Παναγιώτης

ΔΕ 

Μεταμόρφωση Σωτῆρος

6944.981.984

Χειλᾶς Παναγιώτης

ΔΕ

Σιδηροῦντα 82103 - Ἅγ. Γεώργιος

22720-23.053

(Κενή) εξυπ. Κλαδιάς Νικόλαος

ΠΕ 

Παρπαριά 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος

22740-21.944

Κουκουνῆς Μιχαήλ

ΥΕ

Πυραμά 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Πρόδρομος

6944.981.984

(Κενή) εξυπ. Χειλᾶς Παναγιώτης

ΔΕ

Πισπιλοῦντα 821 03 - Ἅγ. Κων/νος

22710-93.247

Κουφουδάκης Σταῦρος

ΥΕ

Κηπουριές 821 03 - Ἅγ. Παντελεήμων

22740-21.901

(Κενή) εξυπ. Πρελιᾶς Ἀντώνιος

ΠΕ

Διευχά 821 03 - Μεταμ. Σωτῆρος

22720-23.053

(Κενή) εξυπ. Κλαδιάς Νικόλαος

ΔΕ

Ψαρά 821 04-Μεταμ. Σωτῆρος

6983.705.188

Φιαμός Εὐάγγελος

ΥΕ


Εκτύπωση   Email