ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

aetos2

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

ΠρωτοπρεσβύτεροςΓεώργιος Λοῦρος,

τηλ.: 22710-92.522

ΠΟΛΗ ἤ ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ. ΝΑΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγιον Γάλα 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

22740-21.781

Κανέρης Πλάτων

ΔΕ

Χάλανδρα 821 03 - Ἁγ. Παρασκευή

42.433

(Κενή) εξυπ. Σακουλάς Ἀντώνιος

ΔΕ

Κουρούνια 821 03 - Ἅγ. Ἰωάν. Θεολόγος

22740-21.585

(Κενή) εξυπ. Σκυριώτης Παναγιώτης

ΥΕ

Ἀφροδίσια 821 03 - Ἅγ. Μάμας

42.433

(Κενή) εξυπ. Σακουλάς Ἀντώνιος

ΔΕ 

Κέραμος 821 03 - Ἅγ. Παντελεήμων

42.433

(Κενή) εξυπ. Σακουλάς Ἀντώνιος

ΔΕ

Λεπτόποδα 821 03 - Γεν. Θεοτόκου

42.433

(Κενή) εξυπ. Σακουλάς Ἀντώνιος

ΔΕ 

Ἐγρηγόρος 821 03 - Μετ. Σωτῆρος

22740-21.585

(Κενή) εξυπ. Σκυριώτης Παναγιώτης

ΥΕ 

Μελανιός 821 03 - Ταξιάρχαι

22740 -21.781

(Κενή) εξυπ. Κανέρης Πλάτων

ΔΕ 

Νενητούρια 821 03 - Ταξιάρχαι

22740-21.944

(Κενή) εξυπ. Κουκουνῆς Μιχαήλ

ΥΕ

Τρύπες 821 03 - Ταξιάρχαι

6973.624.881

Μαλαφῆς Ίωάννης (ἄμ.)

ΥΕ


Εκτύπωση   Email