ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης,

2) Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκεται, κατά Κυριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος.

3) Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: 22 Κληρικοί καί 21 Λαϊκοί.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης ● Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος ● Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου ● Ἀρχιμ. Παντελεήμων Βῶλος ● Ἀρχιμ. Αντώνιος Πρελιᾶς ● Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος ● Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς ● Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης  Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης ● Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς ● Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου ● Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης ● Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος ● Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς ● Πρωτοπρ. Κήρυκος Φαράκλας ● Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης ● Οἰκον. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης ●Οἰκον. Ἰωάννης Βορριᾶς ● Πρεσβ. Κων/ος Βιττάκης ● Ἀρχιδιάκ. Ἀπόστολος Λάρδας καί οἱ Θεολόγοι: κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης ● κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου ● κ. Σωτήριος Παραδείσης ● κ. Σταῦρος Στεῖρος ● κ. Δημήτριος Τσελίγκας ● κ. Νικόλαος Μηλιανός ● κ. Νικόλαος Κώσταλος ● κ. Κων/ος Γανιάρης ● κ. Βασίλειος Βοξάκης  κ. Νικόλαος Κοκκινάκης ● Σωσίπατρος Σαββίδης ● Σπυρίδων Κασσός, καθώς και οἱ: κ. Γεώργιος Γκέλης, Φιλόλογος ● κ. Δημήτριος Τσαφούλης, Ἀντισυνταγματάρχης (ΠΖ) ● Δημήτριος Χατζηλαζάρου Δρ. Βυζ. Ἀρχαιολογίας ● κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ● κ. Ἰωάννης Χονδρέλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς Γλώσσης ● κ. Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος, Μετατυχ.  Θεολογίας Ε.Α.Π. ● κ. Νικόλαος Φλάμος, Φιλόλογος.

4) Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Καθ᾽ ἑκάστην Τετάρτην ὅλου τοῦ ἔτους καὶ κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου. Μηνιαῖα Ἑσπερινά Κηρύγματα εἰς ἁπάσας τάς Ἀρχιερατικάς Ἑπιτροπείας, ὡς και καθ' ὅλην τήν περίοδον τῆς Ἀγ. καί Μεγ. Τεσσαρακοστῆς.

5) Ραδιοφωνικός Σταθμός μὲ τὴν ἐπωνυμίαν "ΣΗΜΑΝΤΡΟ" 93,1 FM.

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Μανώλης, τηλ. 22710 44.040, Fax 22710-43.372.

"ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΝ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ" Ἐκπομπή Σεβ. Μητροπολίτου κ. Μάρκου εἰς τόν Ρ/Σ τῆς ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ἑκάστην Τρίτην).

6) Τηλεοπτ. Εκπομπή: "ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ".

Ὑπεύθυνος: κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς  Φιλολογίας.

 

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Θεραπεύεται ὑπό του Σεβασμιωτάτου καί 35 περιοδευόντων Κληρικῶν Ἐξομολόγων.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Θείας Λατρείας: Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος.

(Περιοδικῶς συνάξεις κατά Ἀρχ. Περιφέρειαν ἀφορῶσαι εἰς λειτουργικά θέματα. - Ἀποστολή σχετικῶν ἐγκυκλίων. Τακτικαί ἀρχιερατικαί ἀγρυπνίαι καὶ τέλεσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν ἀρχαίων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, τοῦ Εὐαγγ. Μάρκου καί Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου).

Ποιμαντικῆς Συγχρόνων Προβλημάτων: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. (διά ναρκωτικά, πολιτικῆς προστασίας κ.ἄ.)

Ἐπικοινωνίας μέ τούς Ἀποδήμους: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαυριάνος. (Καθιέρωσις ἡμέρας ὁμογενῶν, α' Σάββατον μηνός Αὐγούστου).

Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Χανδρῆ.

Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Θεμάτων: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημητρίου Γεομέλου.

Μοναχικοῦ Βίου: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης.

Ποιμαντικῆς τοῦ Στρατοῦ: Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.

Ποιμαντικῆς τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας: Πρωτοπρ.  Δημήτριος Γεόμελος. (Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀρτεμίου).

Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης. (Ἐτήσια ἐκδήλωσις ἐνημερώσεως περί τῆς ἱεραποστολῆς εἰς Ἀφρικήν, Ἀσίαν, κ.ἄ. Περιοδικαί οἰκονομικαί ἐνισχύσεις Χωρῶν ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Ἀποστολή Ἱεροψαλτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σμύρνης).

Ἱερατικῶν Κλίσεων καί Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου: Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Δημητρίου Φώτη. (Ἐτήσια σύναξις Ἀναγνωστῶν καὶ ὑποψηφίων Κληρικῶν. Πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Ἐφημερίων, Ταχύρρυθμα Φροντιστήρια Λειτουργικῆς καί Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης - Ἀνά δίμηνον τακτικαί ἱερατικαί συνάξεις καὶ ἐκτάκτως διά συγκεκριμένα θέματα).

Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων: κ. Σταῦρος Στεῖρος, Θεολόγος.

Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς

Γάμου καί Οἰκογενείας: Πρωτόπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης. (Σχολαί γονέων - Συνάξεις μέ μελλονύμφους).

Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης. (Περιοδικῶς πραγματοποιοῦνται συνάξεις ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου).

Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος:Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτη. Κατηχητικά Σχολεῖα: Κατώτερα 33, μαθηταί 499, Μέσα 7, μαθηταί 91, Ἀνώτερα 3, μαθηταί 39. Ἐπίκαιροι Ἐορταστικαί Ἐκδηλώσεις (Χριστουγέννων, 25ης Μαρτίου, 28ης Ὀκτωβρίου). Τακτικαί μηνιαῖαι συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ φοιτητάς, σπουδαστάς καί ἐν γένει νέους, ἀριθμ. συμμετεχόντων 100. Κατασκήνωσις Ἀναγνωστῶν "ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" εἰς Ἱ. Προσκύνημα Ἁγ. Μαρκέλλης. Ὑπεύθ.: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κατσούνης. Ὁμαδάρχης: κ. Γεώργιος Σ. Στεῖρος.

Ποιμαντικῆς Φυλακῶν: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου.

Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς.

Ποιμαντικῆς τῶν Ναυτιλομένων: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἰωάννου Μουσᾶ. (Τέλεσις ἀγρυπνίας ὑπέρ τῶν Ναυτιλλομένων εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βροντάδου. Πνευματική καί οἰκονομική συμπαράστασις εἰς τούς σπουδαστᾶς τῶν Ἀκαδημιῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Χίου καί Οἰνουσσῶν, Μηνύματα Σεβασμιωτάτου εἰς Ναυτικούς).

Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καί Χριστιανικῶν Μνημείων: κ. Νικόλαος Στουπάκης, Δρ Φιλολογίας.

Προσκυνηματικῶν περιηγήσεων: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κουντουριάδης. (Δημιουργία DVD μέ προσκυνηματικούς προορισμούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως - Συμμετοχή εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις).

Οἰκολογίας: Πρωτοπρ. Στέφανος Λάρδας, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. Ἱωάννου Μπογῆ.

Ἀθλητισμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεωργίου Λούρου. (Ἐνίσχυσις ἀθλητῶν διά τήν προετοιμασίαν των - Διοργάνωσις ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων, π.χ. ΔΡΟΜΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης).

Ποιμαντικῆς Ἠλικιωμένων: Ἀρχιμ. Παντελεήμων Βῶλος.

Τομεύς Γυναικείων Θεμάτων: κ. Εὐαγγελία Βουρνοῦ. (Σύναξις πρεσβυτερῶν).

Τομεύς Βιοηθικῆς: κ. Μαρία Γκιάλα. Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Α.Π.Θ.

Τομεύς Παιδείας καί Πολιτισμοῦ: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ  κ. Νικολάου Στουπάκη, Δρος Φιλολογίας. (Μηνιαῖαι διαλέξεις μέ θέματα Ἑλληνικῆς καί Χιακῆς Ἱστορίας. Λειτουργία Βιβλιοθήκης - Διοργάνωσις Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων. Μαθητικός Διαγωνισμός - Δοκιμίου - Ποιήσεως - Εἰκαστικῶν διά τόν Ἀπ. Παῦλον).  Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ Μουσεῖον τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ ΗΔΕ τῇ ἡγεμονικῇ χορηγίᾳ τοῦ κ. Ἀθανασίου καί τῆς κ. Μαρίνης Μαρτίνη διά τοῦ Ἱδρύματος "ΑΙΓΕΑΣ".

Τεχνικῶν Θεμάτων καὶ Ναοδομίας: κ. Κωνσταντῖνος Ἀ. Τριπολίτης, Μηχανολ. Μηχανικός.
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διμηνιαῖον Περιοδικὸν «ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ». Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος.

Ἡμερολόγιον, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Χιώτην Ναυτικόν.

Ἐκδόσεις Θεολογικαί, φιλoλογικαί, ἱστορικαί, ενημερωτικαί, ὑμνολογικαί, πρακτικά συνεδρίων καὶ λοιπαὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ Ἱερῶν Μομῶν.

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ"

(Φ.Ε.Κ. 5235/Β/22-11-2018)

Εἰς ἰδιόκτητον χῶρον ἐν Βροντάδῳ (18.000 τόμοι), εἰς τήν ὁποίαν ἐδωρήθη καί ἡ προσωπική βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς καί τοῦ Ἀρχιμ. Πατρικίου Ἰωσ. Καλεώδη, τοῦ Πρωτοπρ. Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη, τοῦ Ἀντωνίου Χαροκόπου καί τοῦ Παν. Χαρακιάδου. Ἡ Βιβλιοθήκη ἀνεκαινίσθη φιλομούσῳ χορηγίᾳ κ. Ἀλεξάνδρας Γ. Προκοπίου.

Πρόεδρος: ὁ Σέβ. Μητροπολίτης.

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης.

Μέλη: κ. Γρηγόριος Σπανός, κ. Κῶν/νός Βεργίνας, κ. Ἀμαλία Καλουτᾶ, κ. Δέσποινα Μπογῆ - Βορριᾶ.

Συνεργάται: Πρωτόπρ. Ἰωάννης Κουντουριάδης, Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος καί Ἀργιρῶ Σουρέλα. τηλ. 22710.94134.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

κ. Βασίλειος Βοξάκης, Θεολόγος.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ

Οἰκον. Δημήτριος Μαστρογιαννάκης, ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Οἰκον. Γεώργιον Πύρρον.

 

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»

Ἱδρυτής: Ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρὸς Διονύσιος.

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Διευθυντής: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Διπλωματοῦχος Ἐθν. ᾨδείου Ἀθηνῶν.

Διδάσκοντες: Σεβ. Μητροπολίτης • Ἀρχιμ. Παντ. Βῶλος • Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης • Οἰκον. Μιχαήλ Ζευγιός • κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου  κ. Δημ. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπο λιτικοῦ Ναοῦ Χίου  κ. Σταῦρος Στεῖρος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

Φοιτοῦν: 50 μαθηταί.

Χορῳδία Σχολῆς: Πραγματοποιεῖ Ἐκδηλώσεις εἰς Ἑορτάς, ὡς καὶ κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν ἐνδεικτικῶν. Χοράρχης: κ. Σταῦρος Στεῖρος.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννην Κουντουριάδην.

Μέλη: κ. Κων. Γανιάρης, Πρόεδρος Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου, με ἀναπληρωτήν τόν κ. Ἰωακεὶμ Ροδινός, πρωτοψάλτην Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φρουρίου, • κ. Σταῦρος Στεῖρος, Καθηγητὴς Μουσικῆς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Ἰωάννην Καλαϊτζόγλου, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Πόλεως Χίου• κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, μὲ ἀναπληρωτὴν τόν κ. Βασίλειον Χαμέτην, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Βροντάδου, Καθηγητήν Μουσικῆς.

 ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

" Ἁγία Μαρκέλλα" τ.κ. 82103 Βολισσός -Χίος τηλ. 2274021269 και 21869. (Φ.Ε.Κ. 58Α/11-3-2014)

" Ἅγιος Μακάριος" τ.κ. 82200 Βροντάδος. τηλ. 2271094488 (Φ.Ε.Κ. 149α/8-11-2015)

"Ζωοδόχος Πηγή νήσου Παναγιᾶς τῶν Οἰνουσσῶν" τ.κ. 82101 Οἰνοῦσσαι. τηλ. 6977579669. (Φ.Ε.Κ. 124Α/6-7-2016)

"Παλαιοχριστιανική Βασιλική Ἁγ. Ἰσιδώρου" (Ἀπόφασις Δ.Ι.Σ. 69-2022-)

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

"ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ"

[Φ.Ε.Κ. Β΄ 625/11-5-2000]

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὐπό τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Δράσεις: Ἡμέρα μνήμης Πατριαρχῶν, Τράπεζα αἵματος, Κατηχητικά Σχολεῖα, Μαθήματα ἠλεκτρονικῶν, Σκάκι, Συντροφιά τῶν παραμυθιῶν.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ"

[Φ.Ε.Κ. B΄ 675/2015]

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. 

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παλαιός. 

Χορῳδία Κυριῶν μέ Χοράρχην τόν κ. Σταῦρον Στείρον, Καθηγητήν Μουσικῆς, καί διδασκαλία μαθημάτων παραδοσιακῆς πηλοποιΐς από την κ. Μαρίαν Χρυσούλη.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΝΗΤΩΝ ΧΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΙΔΙΩΤΙΣΣΑ"

(Φ.Ε.Κ. 2359/Β/18.6.2019)

Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.

Ἀντιπρόεδρος: Οἰκον. Κων/νος Μελεξές

Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος εἷναι ἡ ἀνάπτυξις δραστηριοτήτων διά τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

 

"ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Λειτουργεῖ παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομιτίσσης Χίου εἰς αἴθουσαν ἀνεγερθεῖσαν δαπάναις Γεωργίου Κουκουνάρη. Διδασκαλία μαθημάτων. Διδάσκοντες: 34. Μαθητές: 200. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης. Τηλ.: 22710-27.588 καὶ 22710-29.425, Fax: 22710-29.425.

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΧΙΟΥ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ»

Ἱδρύθη τῷ 1929. 

Βενιζέλου 70, 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΗΛ. 22710-23.505.

Ἐκκλησιαστ. Συμπαραστάτης: Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» - ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ

Ἱδρύθη τῷ 1937.

Τηλ. πόλεως: 22710-43.910. Κατασκηνώσεως: 22710-51.551.

Ἐκκλησιαστ. Συμπαραστάτης: Πρωτοπρ. Ἐμμανουήλ Τζιώτης.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόεδρος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

Ἀντιπρόεδρος: Οἰκ. Δημήτριος Μαρμαρᾶς.

Δράσεις: Συνεργάζεται μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΧΙΟΥ "ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ"

Πρόεδρος: κ. Κωνσταντῖνος Γανιάρις, Πρωτοψάλτης

Ἀντιπρόεδρος: κ.  Ἰωακείμ Ροδινός.

Δράσεις: Καλλιέργεια καί διάδοσος τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Συναυλίαι, Τιμητικαί διακρίσεις καί συμμετοχή τῆς Χορῳδίας εἰς λατρευτικάς συνάξεις. πανηγύρεις παγχιακοῦ χαρακτῆρος κ.ἄ

 

ΙΕΡΟΝ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (Ι.Τ.Α.Π.)

Τηλ. 22710-23.458, μὲ φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα.

 


Εκτύπωση   Email