Δευτέρα
25 Οκτωβρίου

Μαρκιανού και Μαρτυρίου, Χρυσάφου μαρτ., Ταβιθάς αγίας

15 Ἅγιος Νεομάρτυς Μανουήλ, γεννήθηκε στά Σφακιά τῆς Κρήτης ἀπό εὐλαβεῖς γονεῖς. Σέ μικρή ἡλικία αἰχμαλωτίσθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί μέ τήν βία ἐξισλαμίσθηκε. Λίγο ἀργότερα βρῆκε τήν εὐκαιρία νά δραπετεύσει ἀπό τό σπίτι τῶν κυρίων του καί κατέφυγε στήν Μύκονο, ὅπου ἐξομολογήθηκε, ἔκανε τόν κανόνα του καί ζοῦσε Χριστιανικά. Ἐκεῖ νυμφεύθηκε καί ἀπέκτησε ἕξι παιδιά. Ἐπειδή ὅμως ἡ σύζυγός του ἦταν ἄπιστη, ὁ Μανουήλ πῆρε τά παιδιά του καί ἔφυγε ἀπό τό σπίτι. Ὁ ἀδελφός ὅμως τῆς πρώην συζύγου του, κατήγγειλε τόν Ἅγιο στόν Τοῦρκο πλοίαρχο. Ὁ Μανουήλ συνελήφθη καί μέ θάρρος ὁμολόγησε τήν Χριστιανική του πίστη. Τότε ὁ Τοῦρκος ναύαρχος Κουτζούκ τόν καταδίκασε σέ θάνατο.
Ἔτσι μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Μανουήλ, τό ἔτος 1792, στή Χίο, κοντά στήν Παλαιά Βρύση.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ