Χιλιαστές - Πεντηκοστιανοί

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἐνημερώνει καί πληροφορεῖ τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, ὅτι διάφοροι ἑτερόδοξοι καί αἱρετικοί καί μάλιστα οἱ λεγόμενοι μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἤ Χιλιαστές, ὡς καί οἱ Πεντηκοστιανοί, μετέρχονται πολλούς τρόπους, προκειμένου νά παραπλανήσουν τούς πιστούς καί νά ἀλλοιώσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν των.


 Τελευταίως δέ, ἐκτός τῶν ἀνεπιθυμήτων εἰς τούς χριστιανούς ὁμαδικῶν ἐπισκέψεων τῶν  Χιλιαστῶν  εἰς τά σπίτια των, κατά τάς ὁποίας ἐπισκέψεις ἀποκρύπτουν ἐπιμελῶς τήν ἰδιότητά των ἐμφανιζόμενοι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, προσφέρονται, ἔναντι μικρᾶς σχετικῶς ἀμοιβῆς, νά πραγματοποιοῦν φροντιστηριακά κατ' οἶκον μαθήματα σέ μαθητάς καί μαθητρίας, ὥστε νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά δράσουν μέσα εἰς τήν οἰκογένειαν καί μάλιστα εἰς τάς εὐπλάστους ψυχάς τῶν    νεαρῶν παιδιῶν.


 Ὁ κίνδυνος, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, εἶναι πολύ μεγάλος, γι' αὐτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί ἐπαγρύπνησις.


 Ἀκόμη, σᾶς γνωρίζομε, ὅτι ὁ μόνος ὀρθόδοξος ἐκκλησιαστικός Ραδιοφωνικός Σταθμός στή Χίο εἶναι αὐτός τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὀνομασία "ΣΗΜΑΝΤΡΟ", ὁ ὁποῖος ἐκπέμπει στούς 93,1 μεγακύκλους τῶν FM.


Εκτύπωση   Email