ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 480/143/12.02.20 "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΞΟΜΟΛΟΓΩΝ"

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Φεβρουαρίου 2020

Μνήμη Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας 

Πρωτ. 480
Ἀριθμ. 
Διεκπ. 143 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τὸν Ἱερόν Κλῆρον
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:
10.3.2020 ΤΡΙ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).
17.3.2020 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:
29.3.2020 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:
22.3.2020 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.
23.3.2020 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:
6.4.2020 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.
10.4.2020 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:
4.4.2020 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).
8.4.2020 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 10.30) - Παναγία Ἐρειθιανή.

6) π. Στυλιανός Μανώλης:
7.4.2020 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς: Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:
7.4.2020 ΤΡΙ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:
6.4.2020 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:
6.4.2020 ΔΕΥ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:
9.4.2020 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:
18.3.2020 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:
18.3.2020 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:
5.4.2020 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:
9.4.2020 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:
7.4.2020 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00) - Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:
7.4.2020 ΤΡΙ.: Γηροκομεῖον Καρδαμύλων (ὥρα 11.00) - Καμπιά (ὥρα 12.30) - Βίκι - Ἀμάδες.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:
7.4.2020 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).
11.4.2020 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:
4.4.2020 ΣΑΒ.: Διευχά - Φυτά - Κηπουριές - Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:
19.3.2020 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.00).
26.3.2020 ΠΕΜ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:
6.4.2020 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:
6.4.2020 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:
19.3.2020 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:
4.4.2020 ΣΑΒ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 15.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:
8.4.2020 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email