Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

         Πρωτ.: 205

Ἀριθ.                                                                          Ἐν Χίῳ τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2012

         Διεκπ.:  88

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι, προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν, διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί -  Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητας, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου  »           »         »     »      »            »        »  Ἱ.    »

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς:

19.3.2012   ΔΕΥ.: Πυργί (ὥρα 5.00 μ.μ.).

2) π. Δανιήλ Παπαδημητράκης:

15.3.2012 ΠΕΜ.: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, ὥρα 9.00 – 12.30

15.3.2012 ΠΕΜ.: Γ.Ε.Χ.Α., ὥρα 18.00-20.00

16.3.2012 ΠΑΡ.: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, ὥρα 9.00 – 12.30

16.3.2012 ΠΑΡ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 16.00-18.00.

17.3.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, ὥρα 10.00 – 12.30

17.3.2012 ΣΑΒ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 18.00-20.00.

3) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός 

Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

4) π. Δημήτριος Γεόμελος:

01.4.2012  ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 5.00 μ.μ.).

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

20.3.2012 ΤΡΙ.: Χαλκειός (ὥρα 4.30 μ.μ.) - Ζυφιᾶς.

22.3.2012 ΠΕΜ.: Βερβεράτο(ὥρα 4.30 μ.μ.) - Δαφνών.

26.3.2012 ΔΕΥ.: Λεπτόποδα (ὥρα 10.00 π.μ.) -  Κέραμος - Ἀφροδίσια - Χάλανδρα - Πισπιλούντα.

6) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

19.3.2012   ΔΕΥ.: Πατρικά (ὥρα 5.00 μ.μ.) - Καλαμωτή.

26.3.2012   ΔΕΥ.: Μεστά (ὥρα 9.00 π.μ.) - Ὀλύμποι.

7) π. Παντελεήμων Βῶλος:

17.3.2012 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00 π.μ.).

31.3.2012 ΣΑΒ.: Κατάβασις - Φυτά - Κηπουριές- Σπαρτούντα - Πιτυός. 

8) π. Στυλιανός Μανώλης:

20.3.2011 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 5. 00 μ.μ.) - Βαβύλοι.

9) π. Γεώργιος Καψύλης:

02.4.2012 ΔΕΥ.: Συκιάδα (ὥρα 9.30 π.μ.) - Λαγκάδα.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

03.4.2012 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 4.30 μ.μ.) - Μ. Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

11) π. Ἰωάννης Κοντός:

07.04.2012 ΣΑΒ.: :Τρῦπες (ὥρα 11.00 π.μ.) - Παρπαριά - Πυραμά - Βολισσός - Σιδηρούντα.

12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

1.4.2012 ΚΥΡ.:Καρδάμυλα:Τίμιος Σταυρός (ὥρα 4.30 μ.μ.)-Ἅγ.Λουκᾶς(ὥρα 6.30 μ.μ.).

13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

1.4.2012 ΚΥΡ.: Ἐλάτα   (ὥρα 11.00 π.μ.).

3.4.2012 ΤΡΙ.: Καρυές  (    "   5.00 μ.μ.).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

27.03.2012 ΤΡΙ.: Ἱ. Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου (ὥρα  4.00 μ.μ.).

15) π. Γεώργιος Τζιώτης:

31.3.2012 ΣΑΒ.: Ἁρμόλια (ὥρα 11.00 π.μ.) - Βέσσα - Λιθί.

05.4.2012 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 5.00 μ.μ.).

16) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

1.4.2012 ΚΥΡ.: Νένητα (ὥρα 4.30 μ.μ.)- Φλάτσια.

3.4.2012 ΤΡΙ.:  Βουνό (ὥρα 4.30 μ.μ.) - Κοινή.

17) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς: 

1.4.2012 ΚΥΡ.: Καμπιά (ὥρα 4.00 μ.μ.) - Βίκι - Ἀμάδες - Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

18) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

2.4.2012 ΔΕΥ.:Ποταμιά(ὥρα 9.00 π.μ.)- Ἐγρηγόρος-Κουρούνια-Νενητούρια-Ἅγ. Γάλα-  Μελανιός.

19) π. Δημήτριος Φώτης:

26.3.2012  ΔΕΥ.: Θολοποτάμι (ὥρα 5.00 μ.μ.).

31.3.2012  ΣΑΒ.: Θυμιανά

20) π. Νικόλαος Καραβᾶς: Οἰνοῦσσαι.

21) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας

1.4.2012 ΚΥΡ.: Καταρράκτης (ὥρα 6.00 μ.μ.).

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ' ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.-

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης

Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email