Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

imx-logo                                                                        Ἐν Χίῳ τῇ 30ῇ Νοεμβρίου 2012 

Ἀριθ. Πρωτ.: 2050
Ἀριθ. Διεκπ.: 874
  
Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς:

20.12.2012 ΠΕΜ.: Πυργί (ὥρα 5.00 μ.μ.).

2) π. Δανιήλ Παπαδημητράκης:

14.12.2012 ΠΑΡ.: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, ὥρα 8.00 – 12.00

14.12.2012 ΠΑΡ.: Γ.Ε.Χ.Α., ὥρα 16.00 - 20.00

15.12.2012 ΣΑΒ.: Ἱ. Ναός Παναγίας Μουτσαίνης Βροντάδου, ὥρα 9.00 – 13.00

15.12.2012 ΣΑΒ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 16.00-20.00.

17.12.2012 ΔΕΥ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 8.30 -13.00.

17.12.2012 ΔΕΥ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 16.00 -20.00.

18.12.2012 ΤΡΙ.: Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως Χριστοῦ Βαρβασίου, ὥρα 8.30 – 13.00

18.12.2012 ΤΡΙ.: Γ.Ε.Χ.Α. ὥρα 16.00 -20.00.

3) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

4) π. Δημήτριος Γεόμελος:

09.12.2012 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 5.00 μ.μ.).

5) π. Νικόλαος Μικέδης:

16.12.2012 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια – Καλαμωτή

19.12.2012 ΤΕΤ.: Βέσσα – Λιθί - Ἐλάτα.

6) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

18.12.2012 ΤΡΙ.: Χαλκειός (ὥρα 3.30 μ.μ.) – Βερβεράτο

20.12.2012 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

7) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Μεστά (ὥρα 9.00 π.μ.) - Ὀλύμποι.

8) π. Παντελεήμων Βῶλος:

8.12.2012 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00 π.μ.).

22.12.2012 ΣΑΒ.: Κατάβασις – Διευχά - Φυτά - Κηπουριές- Σπαρτούντα - Πιτυός.

9) π. Στυλιανός Μανώλης:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 5. 00 μ.μ.) - Βαβύλοι.

10) π. Γεώργιος Καψύλης:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Συκιάδα (ὥρα 9.30 π.μ.) - Λαγκάδα.

11) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

12) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 4.00 μ.μ.)

13) π. Ἰωάννης Κοντός:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 3.00 μ.μ.). - Σιδηρούντα.

14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Καρυές

15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 4.00 μ.μ.).

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας

19.12.2012 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 6.00 μ.μ.)

17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 3.00 μ.μ.) - Ἅγ.Λουκᾶς (ὥρα 16.30 ), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 18.00).

18) π. Γεώργιος Τζιώτης:

17.12.2012 ΔΕΥ.: Συκούσης (ὥρα 4.30 μ.μ.).

19) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

16.12.2012 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00 π.μ.) Ποταμιά – Χάλανδρα - Ἐγρηγόρος

18.12.2012 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια – Κέραμος – Λεπτόποδα.

20.12.2012 ΠΕΜ.: Κουρούνια – Νενητούρια.

20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 3.30 μ.μ.) - Βουνός - Κοινή.

21) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Ζυφιᾶς - Δαφνών (ὥρα 3.30 μ.μ.)

22) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 3.00 μ.μ.) – Βίκι - Ἀμάδες – Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

23) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

17.12.2012 ΔΕΥ.: Μυρμήκι (ὥρα 3.00 μ.μ.) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα

19.12.2012 ΤΕΤ.: Καταρράκτης – Καλλιμασιά.

24) π. Δημήτριος Φώτης:

14.12.2012 ΠΑΡ.: Γηροκομεῖον Χίου (4.00 μ.μ.).

19.12.2012 ΤΕΤ.: Θυμιανά (ὥρα 4.00 μ.μ.)

25) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 3.00 μ.μ.) – Μελανιός – Τρύπες.

26) π. Γεώργιος Λοῦρος:

19.12.2012 ΤΕΤ.: Παρπαριά (ὥρα 3.00 μ.μ.) – Πυραμά. 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ' ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ' ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.-

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
 Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email