Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2013)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 462
ΑΡΙΘ. ΔΙΕΚΠ. 124
Ἐν Χίῳ τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
τὸν Ἱερόν Κλῆρον
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Ἱ. Ν. Μετ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος

8.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Πυργί (ὥρα 17.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).

3) π. Νικόλαος Μικέδης

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ἁρμόλια – Καλαμωτή

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Βέσσα – Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου

9.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Χαλκειός (ὥρα 16.30) – Βερβεράτο

11.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

8.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

6) π. Παντελεήμων Βῶλος

30.3.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

20.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

7) π. Στυλιανός Μανώλης

9.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Βασιλεώνοικον (ὥρα 17.00) - Βαβύλοι.

8) π. Γεώργιος Καψύλης

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Συκιάδα (ὥρα 9.30) - Λαγκάδα.

9) π. Νικόλαος Καραβᾶς

Οἰνοῦσσαι.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Θολοποτάμι (ὥρα 16.30).

11) π. Ἰωάννης Κοντός

27.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηρούντα.

12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Καρυές.

13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Νένητα (ὥρα 11.00).

14) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Πατρικά (ὥρα 17.00).

15) π. Ἀντώνιος Παλαιός

26.4.2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 17.30 ), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 19.00).

16) π. Παναγιώτης Σκυριώτης

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00) – Ποταμιά – Χάλανδρα– Ἐγρηγόρος.

23.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Ἀφροδίσια – Κέραμος – Λεπτόποδα.

25.4.2013 ΠΕΜΠΤΗ: Κουρούνια – Νενητούρια.

17) π. Ἰωάννης Τσιμούνης

23.4.2013 ΤΡΙΤΗ: Φλάτσια (ὥρα 16.30) – Βουνός – Κοινή.

18) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς

21.4.2013 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ζυφιᾶς - Δαφνών (ὥρα 16.00).

19) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Καμπιά (ὥρα 16.00) – Βίκι – Ἀμάδες – Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

20) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μυρμήκι (ὥρα 16.00) – Μέσα Διδύμα – Ἔξω Διδύμα – Παγίδα.

24.4.2013 ΤΕΤΑΡΤΗ: Καταρράκτης – Καλλιμασιά.

21) π. Δημήτριος Φώτης

20.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 15.00) – Θυμιανά (ὥρα 16.00).

27.4.2013 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: Συκούσης (ὥρα 15.30).

22) π. Γεώργιος Χανδρῆς

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 16.00) – Μελανιός – Τρύπες.

23) π. Γεώργιος Λοῦρος

22.4.2013 ΔΕΥΤΕΡΑ: Παρπαριά (ὥρα 16.00) – Πυραμά.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.-

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσύγκελλος 

Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς


Εκτύπωση   Email