Πρόγραμμα Ἐξομολογήσεως ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2014)

Οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Γεώργιος Λιαδῆς:

31.3.2014 ΔΕΥ.: Καρυές (ὥρα 17.00).

2) π. Δανιήλ Παπαδημητράκης:

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου.

Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰακώβου.

3) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

4) π. Δημήτριος Γεόμελος:

30.3.2014 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).

5) π. Νικόλαος Μικέδης:

30.3.2014 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

7.4.2014 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

6) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

1.4.2014 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

3.4.2013 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

7) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

8) π. Παντελεήμων Βῶλος:

5.4.2014 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

12.4.2014 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

9) π. Στυλιανός Μανώλης:

1.4.2014 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 17.00) - Βαβύλοι.

10) π. Γεώργιος Καψύλης:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή-Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου.

11) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

12) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

13) π. Ἰωάννης Κοντός:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 15.30) - Σιδηρούντα.

14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

10.4.2014 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 17.00).

17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.30) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 18.00).

18) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

6.4.2014 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

8.4.2014 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

19) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

10.4.2014 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 17.00).

20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

21) π. Νικόλαος Μακρῆς:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

22) π. Δημήτριος Γαΐλας:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

23) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

24) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

9.4.2014 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

25) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

1.4.2014 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.30).

5.4.2014 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

7.4.2014 ΔΕΥ.: Μυρμήκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

26) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

12.4.2014 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

27) π. Δημήτριος Φώτης:

10.4.2014 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00) -

28) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

7.4.2014 ΔΕΥ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

29) π. Γεώργιος Λοῦρος:

7.4.2014 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.


Εκτύπωση   Email