Πρόγραμμα Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἐν ὂψει τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα (2015)

Προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου ἐν συνενοήσει μετά τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

17.3.2015 ΤΡΙ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

2) π. Ἰωακείμ Ἀνδ. Ἀρχοντός

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν.

3) π. Δημήτριος Γεόμελος:

22.3.2015 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 17.00).

4) π. Νικόλαος Μικέδης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

31.3.2015 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

5) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

2.4.2015 ΠΕΜ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

6) π. Παντελεήμων Βῶλος:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

4.4.2015 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

7) π. Στυλιανός Μανώλης:

31.3.2015 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 17.00).

8) π. Γεώργιος Καψύλης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

9) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

10) π. Ἀπόστολος Λάρδας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

11) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

12) π. Ἰωάννης Κοντός:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.30).

13) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

14) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

15) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

16) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 17.00).

17) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

18) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

29.3.2015 ΚΥΡ.: Πισπιλούντα (ὥρα 11.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

19) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

2.4.2015 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

20) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

21) π. Νικόλαος Μακρῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

22) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

1.4.2015 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 16.00).

23) π. Δημήτριος Γαΐλας:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

24) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

25) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

1.4.2015 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

26) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

31.3.2015 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.30).

4.4.2015 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

27) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Κατάβασις-Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα-Πιτυός.

28) π. Δημήτριος Φώτης:

28.3.2015 ΣΑΒ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (10.30).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

29) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Σιδηροῦντα (ὥρα 16.00).

2.4.2015 ΠΕΜ.: Οἰνοῦσσαι.

30) π. Γεώργιος Λοῦρος:

30.3.2015 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

Δεῖτε ἐδῶ τό Ἐγκύκλιο Σημείωμα


Εκτύπωση   Email