ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2343/1085 /23ῃ Νοεμβρίου 2015 (Πρόγραμμα Ιερών Εξομολογήσεων)

Ἐν Χίῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2015 

 Μνήμη Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου

Ἀριθμ. Πρωτ. 2343

Διεκπ. 1085 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τὰς κάτωθι Ἐνορίας, ὡς ἑξῆς:

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου: Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, ἀπό ὥρας 11.00 ἕως 13.00.

 

1. Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Γ. Ἐπιτροπάκης 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Μεστά (ὥρα 9.00) - Ὀλύμποι.

2. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος 

 13.12.2015 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3. Πανοσ. Ἀρχιμ. Νικόλαος Μικέδης 

 13.12.2015 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια. 

 14.12.2015 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών. 

 18.12.2015 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5. Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παντελεήμων Π. Βῶλος 

 14.12.2015 ΔΕΥ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00). 

 15.12.2015 ΤΡΙ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα.

6. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Στυλιανός Μ. Μανώλης 

 15.12.2015 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Κ. Καψύλης 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

8. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Γ. Καραβᾶς 

 Οἰνοῦσσαι.

9. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Χρίτης 

 18.12.2015 ΠΑΡ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

10. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μ. Κοντός 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηρούντα.

11. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελεήμων Μαυριάνος 

 18.12.2015 ΠΑΡ.: Γηροκομεῖον Χίου (ὥρα 15.00).

12. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος 

 18.12.2015 ΠΑΡ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

13. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

14. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Γ. Γαλάτουλας 

 16.12.2015 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

15. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Μ. Παλαιός 

 15.12.2015 ΤΡΙ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

16. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Κ. Σκυριώτης 

19.12.2015 ΣΑΒ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

17. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Μακάριος Μ. Στρουμπάκης 

18.12.2015 ΠΑΡ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

18. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Κ. Μακρῆς 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

20. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελεήμων Γ. Καλεώδης 

15.12.2015 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00)-Μέσα Διδύμα-Ἔξω Διδύμα-Παγίδα.

21. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Γαΐλας 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00) - Βερβεράτο.

23. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Ἀ. Κλαδιᾶς 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 15.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

24. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μ. Κωνσταντίνου 

18.12.2015 ΠΑΡ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30). 

19.12.2015 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

25. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης 

19.12.2015 ΣΑΒ.: Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα.

26. Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Ἰ. Φώτης 

17.12.2015 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (ὥρα 11.00). 

20.12.2015 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

27. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Σ. Χανδρῆς 

18.12.2015 ΠΑΡ.: Κατάβασις-Πιτυός.

28. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Λοῦρος 

18.12.2015 ΠΑΡ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

29. Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς 

18.12.2015 ΠΑΡ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

30. Αἰδεσιμ. Οἰκον. Μιχαήλ Β. Κουκουνῆς 

19.12.2015 ΣΑΒ.: Πισπιλούντα (ὥρα 15.00)-Ποταμιά-Χάλανδρα.

31. Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἀνδρέας Ν. Ἀθανασόπουλος 

16.12.2015 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00), Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

 

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

+ Πρωτοπρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΕΟΜΕΛΟΣ


Εκτύπωση   Email