ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2541/1400/Ἐν Χίῳ, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2016 Πρόγραμμα Πνευματικής Διακονίας των Εξομολόγων

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 23 Νοεμβρίου 2016

Μνήμη Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου

          Πρωτ. 2541

 Ἀ­ριθμ.

          Δι­εκπ. 1400

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τὰς κάτωθι Ἐνορίας, ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου: 

 Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ὥρα 10.00΄.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

21.12.2016 ΤΕΤ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

18.12.2016 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

11.12.2016 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

12.12.2016 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

19.12.2016 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

10.12.2016 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

13.12.2016 ΤΡΙ.:Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Γεώργιος Καψύλης:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

8) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

 Οἰνοῦσσαι.

9) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 16.00) - Μελανιός - Τρύπες.

10) π. Ἰωάννης Κοντός:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 16.00) - Σιδηροῦντα.

11) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Γηροκομεῖον Χίου (16.00)

12) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

13) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

 14.12.2016 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

14) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

15) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

16) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

18.12.2016 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

17) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

18) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

13.12.2016 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 16.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

19) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 16.00) - Βουνός - Κοινή.

20) π. Νικόλαος Μακρῆς:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

21) π. Στέφανος Λάρδας:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια-Κέραμος-Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

22) π. Δημήτριος Γαΐλας:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

23) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

24) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 16.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

25) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

20.12.2016 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.00).

22.12.2016 ΠΕΜ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

26) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα.

27) π. Δημήτριος Φώτης:

18.12.2016 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00)

22.12.2016 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (09:30 π.μ.).

28) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

19.12.2016 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

29) π. Γεώργιος Λοῦρος:

19.12.2016 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 16.00) - Πυραμά. 

30) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

31) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

16.12.2016 ΠΑΡ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 16.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

32) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

14.12.2016 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
 

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. ΓεόμελοςΕκτύπωση   Email