ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 452/218/Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017 (ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς Κοινότητες)

 

LOGOTYPO


Ἐν Χίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2017

Μνήμη Βουκόλου ὁσίου, ἐπισκόπου Σμύρνης

 

        Πρωτ. 452

 Ἀριθμ.

        Διεκπ. 218

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως: 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 (10 π.μ.).

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

7.3.2017 ΤΡΙ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

14.3.2017 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

26.3.2017 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

19.3.2017 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

20.3.2017 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

3.4.2017 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

7.4.2017 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

1.4.2017 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

5.4.2017 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 10.30) - Παναγία Ἐρειθιανή.

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

4.4.2017 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

4.4.2017 ΤΡΙ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:

3.4.2017 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

3.4.2017 ΔΕΥ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00).

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

6.4.2017 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα. 

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

2.4.2017 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

6.4.2017 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

4.4.2017 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00) - Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια - Κέραμος - Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

4.4.2017 ΤΡΙ.: Γηροκομεῖον Καρδαμύλων (ὥρα 11.00) - Καμπιά (ὥρα 12.30) - Βίκι - Ἀμάδες.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

4.4.2017 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).

8.4.2016 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

1.4.2017 ΣΑΒ.: Διευχά - Φυτά - Κηπουριές - Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:

26.3.2017 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

30.3.2017 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (11.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

3.4.2017 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:

3.4.2017 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

23.3.2017 ΠΕΜ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

1.4.2017 ΣΑΒ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 15.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

5.4.2017 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email