ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2387/1373 /Ἐν Χίῳ, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2017 Οἱ Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τὰς Ἐνορίας

 

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2017

 Μνήμη Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

        Πρωτ. 2387

Ἀριθμ. 

        Διεκπ.1373 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τὰς κάτωθι Ἐνορίας, ὡς ἑξῆς:

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, ὥρα 12.30΄.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

20.12.2017 ΤΕΤ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

17.12.2017 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

10.12.2017 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

11.12.2017 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

18.12.2017 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

15.12.2017 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

12.12.2017 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 16.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Βολισσός (ὥρα 16.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Γηροκομεῖον Χίου (16.00)

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

17.12.2017 ΚΥΡ.: Νένητα (ὥρα 15.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

17.12.2017 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

12.12.2017 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 16.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 16.00) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια-Κέραμος-Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

12.12.2017 ΤΡΙ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 16.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

19.12.2017 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.00).

21.12.2017 ΠΕΜ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:

14.12.2017 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (11.00).

17.12.2017 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

18.12.2017 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:

18.12.2017 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 16.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

19.12.2017 ΤΡΙ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

15.12.2017 ΠΑΡ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 16.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

13.12.2017 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.


Εκτύπωση   Email