295/67/01.02.2018 "Περί της "Περί της διακονίας Πνευματικών-Εξομολόγων της Ι. Μητροπόλεως εν όψει της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018

Μνήμη Τρύφωνος μάρτυρος

       Πρωτ. 295

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 67 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

27.2.2018 ΤΡΙ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

6.3.2018 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

18.3.2018 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

11.3.2018 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

12.3.2018 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

26.3.2018 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

30.3.2018 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

24.3.2018 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

28.3.2018 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 10.30) - Παναγία Ἐρειθιανή.

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

27.3.2018 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

27.3.2018 ΤΡΙ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:

26.3.2018 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

26.3.2018 ΔΕΥ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

29.3.2018 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

25.3.2018 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

29.3.2018 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

27.3.2018 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια-Κέραμος-Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

27.3.2018 ΤΡΙ.: Γηροκομεῖον Καρδαμύλων (ὥρα 11.00) - Καμπιά (ὥρα 12.30) - Βίκι - Ἀμάδες.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

27.3.2018 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).

31.3.2016 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

24.3.2018 ΣΑΒ.: Διευχά - Φυτά - Κηπουριές - Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:

18.3.2018 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

22.3.2018 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (11.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

26.3.2018 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:

26.3.2018 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

15.3.2018 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

24.3.2018 ΣΑΒ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 15.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

28.3.2018 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης


Εκτύπωση   Email