2137/1152 /20.11.2018 "Περί της διακονίας Πνευματικών-Εξομολόγων της Ι. Μητροπόλεως εν όψει της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ, τῇ 20ῇ Νοεμβρίου 2018

Μνήμη Γρηγορίου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου

        Πρωτ. 2137

Ἀριθμ. 

        Διεκπ.1152 

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, οἱ κάτωθι Πνευματικοί-Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τὰς κάτωθι Ἐνορίας, ὡς ἑξῆς:

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

11.12.2018 ΤΡΙ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

18.12.2018 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

16.12.2018 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

9.12.2018 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

 10.12.2018 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

18.12.2018 ΤΡΙ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.00) - Δαφνών.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

11.12.2018 ΤΡΙ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 9.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

15.12.2018 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

11.12.2018 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 16.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Βολισσός (ὥρα 16.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Γηροκομεῖον Χίου (16.00)

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

16.12.2018 ΚΥΡ.: Νένητα (ὥρα 15.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

16.12.2018 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

11.12.2018 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 16.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Φλάτσια (ὥρα 16.00) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Ἀφροδίσια-Κέραμος-Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:

13.12.2018 ΠΕΜ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

11.12.2018 ΤΡΙ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

12.12.2018 ΤΕΤ.: Καμπιά (ὥρα 16.00)-Βίκι-Ἀμάδες-Γηροκομεῖον Καρδαμύλων.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

18.12.2018 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 17.00).

20.12.2018 ΠΕΜ.: Καλλιμασιά (ὥρα 17.00).

25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:

16.12.2018 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

20.12.2018 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (11.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

17.12.2018 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:

17.12.2018 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 16.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

18.12.2018 ΤΡΙ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

14.12.2018 ΠΑΡ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 16.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

12.12.2018 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

 


Εκτύπωση   Email