ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 421/127/20.02.2019 "Περί του προγράμματος των Εξομολόγων για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή"

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2019

 Μνήμη Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης

        Πρωτ. 421

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 127 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Εὐλαβεῖς Ἱερεῖς,

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι προκειμένου οἱ Χριστιανοί νά προετοιμασθοῦν διά νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, οἱ κάτωθι Πνευματικοί - Ἐξομολόγοι θά ἐπισκεφθοῦν τίς κατωτέρω Κοινότητες, ὡς ἀκολούθως:

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος

εἰς τὸν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

 

1) π. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης:

19.3.2019 ΤΡΙ.: Βερβεράτο (ὥρα 11.00).

26.3.2019 ΤΡΙ.: Μεστά - Ὀλύμποι (ὥρα 9.00).

2) π. Δημήτριος Γεόμελος:

7.4.2019 ΚΥΡ.: Νεοχώριον (ὥρα 16.30).

3) π. Νικόλαος Μικέδης:

31.3.2019 ΚΥΡ.: Ἁρμόλια.

1.4.2019 ΔΕΥ.: Βέσσα - Λιθί - Ἐλάτα.

4) π. Διονύσιος Παπανικολάου:

15.4.2019 ΔΕΥ.: Ζυφιᾶς (ὥρα 16.30) - Δαφνών.

19.4.2019 ΠΑΡ.: Αὐγώνυμα - Ἀνάβατος.

5) π. Παντελεήμων Βῶλος:

13.4.2019 ΣΑΒ.: Σωφρονιστικόν Κατάστημα Χίου (ὥρα 11.00).

17.4.2019 ΤΕΤ.: Ἅγιος Γεώργιος Βροντάδου (ὥρα 10.30)-Παναγία Ἐρειθιανή.

6) π. Στυλιανός Μανώλης:

16.4.2019 ΤΡΙ.: Βαβύλοι (ὥρα 16.00).

7) π. Νικόλαος Καραβᾶς:

Οἰνοῦσσαι.

8) π. Ἀντώνιος Χρίτης:

16.4.2019 ΤΡΙ.: Ἅγ. Γάλας (ὥρα 15.00) - Μελανιός - Τρύπες.

9) π. Ἰωάννης Κοντός:

15.4.2019 ΔΕΥ.: Βολισσός (ὥρα 15.00) - Σιδηροῦντα.

10) π. Παντελεήμων Μαυριάνος:

15.4.2019 ΔΕΥ.: Γηροκομεῖον Χίου (15.00)

11) π. Μιχαήλ Στεφανιῶρος:

18.4.2019 ΠΕΜ.: Συκιάδα - Λαγκάδα.

12) π. Γεώργιος Πουλιᾶς:

3.4.2019 ΤΕΤ.: Νένητα (ὥρα 11.00).

13) π. Ἀπόστολος Γαλάτουλας:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Πατρικά (ὥρα 16.00).

14) π. Ἀντώνιος Παλαιός:

3.4.2019 ΤΕΤ.: Βασιλεώνοικον (ὥρα 11.00).

15) π. Παναγιώτης Σκυριώτης:

14.4.2019 ΚΥΡ.: Ἐγρηγόρος - Κουρούνια - Νενητούρια.

16) π. Μακάριος Στρουμπάκης:

18.4.2019 ΠΕΜ.: Θυμιανά (ὥρα 16.00).

17) π. Παντελεήμων Καλεώδης:

16.4.2019 ΤΡΙ.: Μυρμήγκι (ὥρα 15.00) – Μέσα Διδύμα - Ἔξω Διδύμα - Παγίδα.

18) π. Ἰωάννης Τσιμούνης:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Φλάτσια (ὥρα 15.30) - Βουνός - Κοινή.

19) π. Νικόλαος Μακρῆς:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Θολοποτάμι (ὥρα 16.00).

20) π. Στέφανος Λάρδας:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Ἀφροδίσια-Κέραμος-Λεπτόποδα (ὥρα 16.00).

21) π. Δημήτριος Γαΐλας:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Πυργί (ὥρα 16.00) - Καλαμωτή.

22) π. Χριστοφόρος Γουρλῆς:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Χαλκειός (ὥρα 16.00).

23) π. Νικόλαος Κλαδιᾶς:

16.4.2019 ΤΡΙ.: Γηροκομεῖον Καρδαμύλων (ὥρα 11.00)-Καμπιά (ὥρα 12.30)-Βίκι-Ἀμάδες.

24) π. Γεώργιος Κωνσταντίνου:

16.4.2019 ΤΡΙ.: Καταρράκτης (ὥρα 16.30).

20.4.2019 ΣΑΒ.: Καλλιμασιά (ὥρα 16.00).

25) π. Βασίλειος Φιλιππάκης:

13.4.2019 ΣΑΒ.: Διευχά-Φυτά-Κηπουριές-Σπαρτούντα.

26) π. Δημήτριος Φώτης:

4.4.2019 ΠΕΜ.: Ἅγιος Νικόλαος Βροντάδου (11.00).

7.4.2019 ΚΥΡ.: Καρυές (ὥρα 16.00).

27) π. Γεώργιος Χανδρῆς:

15.4.2019 ΔΕΥ.: Κατάβασις - Πιτυός.

28) π. Γεώργιος Λοῦρος:

15.4.2019 ΔΕΥ.: Παρπαριά (ὥρα 15.00) - Πυραμά.

29) π. Ἰωάννης Μουσᾶς:

8.4.2019 ΠΕΜ.: Συκούσης (ὥρα 16.00).

30) π. Μιχαήλ Κουκουνῆς:

13.4.2019 ΣΑΒ.: Πισπιλοῦντα (ὥρα 15.00) - Ποταμιά - Χάλανδρα.

31) π. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος:

17.4.2019 ΤΕΤ.: Καρδάμυλα: Τίμιος Σταυρός (ὥρα 15.00) - Ἅγ. Λουκᾶς (ὥρα 16.00) - Ἅγ. Νικόλαος (ὥρα 17.00).

 

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν ἐγκαίρως, περί τῆς ἀκριβοῦς ἡμέρας καί ὥρας ἀφίξεως τοῦ Ἐξομολόγου εἰς τάς Ἐνορίας των, ἀφ’ ἑτέρου δέ προτρέψητε αὐτούς, ὅπως προσέλθουν εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων

† Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης

 


Εκτύπωση   Email