ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

Programma

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

19 Ὀκτωβρίου 2019 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ματρώνης ΚΑΤΑΒΑΣΕΩΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης. ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

20 Νοεμβρίου 2019 ἡμέραν Τετάρτη Ἱ. Ναός Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΒΟΛΙΣΣΟΥ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Ἰωάννης Τσιμούνης. ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

21 Δεκεμβρίου 2019 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 16.30. Ὁμιλητής π. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

6 Ἰανουαρίου 2020 ἡμέραν Δευτέραν Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου ΠΥΡΑΜΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 16.30. Ὁμιλητής Θεολόγος Σωτήριος Παραδείσης ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

15 Φεβρουαρίου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος ΔΙΕΥΧΩΝ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 18.00. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς. ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

14 Μαρτίου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων ΠΟΤΑΜΙΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Νικόλαος Κλαδιᾶς ΘΕΜΑ: Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος ἢ Λεβαῖος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

Ἀπρίλιος 2020 ἑσπερινόν Κήρυγμα ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

9 Μαΐου 2020 ἡμέραν Σάββατον Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ ἑσπερινόν Κήρυγμα ὣρα 17.00. Ὁμιλητής π. Γεώργιος Λοῦρος ΘΕΜΑ: Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. ( Βίος καί Ἒργον αὐτοῦ).

Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Βολισσοῦ

† Πρωτοπρεσβ. Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης


Εκτύπωση   Email