ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Programma

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

Ἐν Χίῳ τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ

1. 12 Ὀκτωβρίου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ἁγίου Σπυρίδωνος Νερομύλων, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος, μέ θέμα: «Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς». (Βίος καί ἔργον)

2. 15 Νοεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς, μέ θέμα: «Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος». (Βίος καί ἔργον)

3. 28 Δεκεμβρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἰακώβου, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ π. Γ. Τζιώτης, μέ θέμα «Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος». (Βίος καί ἔργον)

4. 18 Ἰανουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Ἰ. Φώτης, μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». (Βίος καί ἔργον)

5. 8 Φεβρουαρίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Φραγκομαχαλᾶ, πόλεως Χίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος». (Βίος καί ἔργον)

6. 7 Μαρτίου, ὥρα 5 μ. μ., Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας, πόλεως Χίου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς, μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος ἤ Λεβαῖος». (Βίος καί ἔργον)

7. Κατά τόν Ἀπρίλιον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μέ θέμα: «Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος»

8. 20 Μαΐου, ὥρα 6 μ. μ., Ἱ. Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου Λετσαίνης, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Ν. Τσιμούνης, μέ θέμα: «Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος». (Βίος καί ἔργον)

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κων. Γεόμελος


Εκτύπωση   Email